Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Mihuț RaduSeptember 24, 20210

Restituirea taxelor judiciare de timbru

Ordonanța de urgență 80/2013 prevede ca taxele judiciare de timbru sunt datorate de către toate persoanele fizice și juridice pentru „acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, sau adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”.

Cu toate că aceste taxe reprezintă plata serviciilor prestate de către instanţele judecătoreşti, reclamantul poate cere restiuirea taxei achitate, ca urmare a intervenirii unor situații specifice, prevăzute de lege.

Astfel, art. 45 din OG 80/2013 prevede taxele judiciare de timbru pot fi restituite în următoarele cazurI:

a) când taxa plătită nu era datorată;

b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;

c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale;

d) când acţiunea corect timbrată a fost anulată în condiţiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât;

e) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat;

f) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;

g) în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţională, precum şi în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenţa instanţelor române;

h) când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici;

i) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă;

j) în alte cauze expres prevăzute de lege.

În cazul prevăzut de literele d), e), i) și h) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei.

Atentie, cererea de restituire trebuie introdusă în termen de un an de la data nașterii dreptului la restituire.

După ce se soluționează cererea de restituire de către instanță, puteți depune hotărârea la unitatea administrativ-teritorială unde a fost achitată taxa, în vederea restituirii sale.

 

Avocat Mihuț Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *