Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

REVISAL – Obligativitatea utilizării de către angajatori

Registrul General de Evidenţă a Salariatilor este o aplicaţie în format electronic în care se înregistrează conform cu prevederile legale în vigoare toate informaţiile privind executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă.

Angajatorii sunt obligaţi să înregistreze în registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) şi să transmită registrul în format electronic către Inspectoratul Teritorial de Muncă, cel mai târziu în ziua lucratoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză. Alte modificări intervenite pe parcursul desfăsurării contractului individual de muncă se completează în REVISAL şi se transmit către ITM în termen de maxim 20 zile de la data la care au intervenit aceste modificari, iar la încetarea activităţii salariatului, toate informaţiile se vor transmite cel târziu la data încetării contractului individual de muncă al salariatului în cauză sau la data luării la cunoştinţă de către salariat a evenimentului ce a determinat încetarea contractului.

Au obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic angajatorii, persoane fizice sau juridice, aşa cum sunt definiţi la art.14 alin. 1 din Legea 53/2003 – Codul Muncii republicată, precum şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetatenia română sau reşedinţă permanentă în România, potrivit art.2 alin.4 din HG 500/2011 .

Registrul se completează în format electronic şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:

– elementele de identificare a tuturor salariaţilor (numele, prenumele, codul numeric personal, cetăţenia şi ţara de provenineţă – Uniunea Europeană – UE, non – UE, Spaţiul economic European –SEE);

– data angajării;

– perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea;

– funcţia/ ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (C.O.R.) sau altor acte normative;

– tipul contractului individual de muncă;

– durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;

– salariul de baza lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevazute în contractual individual de muncă;

– perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

– data încetării contractului individual de muncă.

Completarea se poate realiza şi on-line în baza de date deja existentă pe portalul Inspecţiei Muncii www.inspectiamuncii.ro de către una sau mai multe persoane desemnate din partea angajatorului ori prin intermediul serviciului de completare şi transmitere a registrului prin încheierea unui contract, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. 5 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora cu modificările şi completările ulterioare.

Refuzul angajatorului de a pune la dispoziţia Inspectoratului Teritorial de Muncă a registrului în format electronic precum necompletarea acestuia sau completarea de către alte persoane decât cele mai sus menţionate, alterarea sau  ştergerea de date şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei registrului, constituie contravenţii în sensul HG 500/2011 şi se sancţionează cu amendă între 2000 lei şi 8000 lei după caz.

Pentru consultanta specifica va rugam sa ne contactati.

Av. Raluca Comănescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!