Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Rezolvarea problemelor întâmpinate în procedura de înființare sau dizolvare la SRL

Cum pot fi rezolvate problemele întâmpinate în procedura de înființare sau dizolvare SRL?

Consultarea dosarului de înființare a unei societăți comerciale, precum  și audiența publică în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) sunt două proceduri total diferite, dar care creează nenumărate probleme in procesul de infiintare sau modificare a societatilor comerciale. În cele ce urmează vă vom explica din punct de vedere practic ce înseamnă fiecare procedură în parte. În cazul amânării unui dosar depus la ONRC, sunt disponibile două proceduri prin intermediul cărora se pot corecta observațiile primite din partea examinatorilor de dosar.

Consultarea dosarului şi audiența publică sunt proceduri standard pentru orice operațiune ce se dorește a se rezolva la ONRC prin dosarul depus: înmatriculări persoane fizice sau juridice, mențiuni persoane fizice sau juridice, dizolvări/lichidări/radieri persoane fizice și persoane juridice.

În primul rând, orice nelămurire în legătură cu observațiile primite (fie că este vorba de un articol din lege, de completare a unei declarații, rectificarea unui document, fie de lipsa unui act) poate fi lămurită în cadrul procedurii de consultare dosar.

În cadrul acestei proceduri se completează inițial o cerere de consultatre dosar, care poate fi solicitată la ONRC de la personalul auxiliar. Cererea se completează cu numărul dosarului, data în care a fost depus dosarul spre înregistrare, (aceste date se regăsesc și pe bonul primit la depunerea dosarului spre înregistrare la Registrul Comerțului, dar este indicată verificarea datelor dosarului pe Portalul ONRC https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal secțiunea Stadiu dosar, pentru mai multe informații depre utilizarea Portalului ONRC accesați link-ul  http://www.bpi.ro/portal/manual_utilizare_portal_onrc_recom.pdf ), data soluționării, datele societății, datele persoanei care solicită consultarea cererii și semnatura acesteia.

Pe lângă lămuririle care pot fi acordate în legătură cu cauzele care au determinat amânarea dosarului, în cadrul acestei proceduri se pot depune note scrise cu privire la obiectul dosarului și se poate solicita eliberarea documentelor în original de la dosar, până la soluționarea definitivă.

În al doilea rând, este foarte important de menționat că orice înscrisuri în completare se depun la registratura generală, separat de procedura consultării dosarului. Pentru registratura generală se completează o cerere – Anexa nr. 2 prin care se poate solicita:

  • Completare înscrisuri (depunere de document la dosar);
  • Anulare înscrisuri prin depunerea de noi documente;
  • Preschimbare termen de soluț La termenul preschimbat, conform solicitării, cererile urmează să fie soluționate, fără a se mai acorda un alt termen de amânare (se poate efectua doar atunci când se dorește soluționarea mai rapidă a dosarului);
  • Audiență publică.

Toate aceste proceduri pot fi solicitate concomitent.

Audiența publică poate avea loc doar în ziua soluționării dosarului, inițial se depune o cerere la registratura generală, așa cum reiese și din cele relatate mai sus. Cerea poate fi depusă înainte de ziua audienței sau chiar în ziua respectivă. În cadrul acestei proceduri se poate discuta direct cu examinatorul dosarului.

În concluzie, diferențele între consultarea dosarului și audiență sunt următoarele:

  • consultarea dosarului poate avea loc oricând până la data soluționării, iar audiența poate avea loc doar în ziua soluționării dosarului;
  • în cadrul procedurii de consultare nu se poate lua legătura direct cu examinatorul dosarului, procedura de audiență se efectuează de către examinatorul dosarului;
  • cererea de consultare dosar se depune la camera de consultare, pe când cererea de audiență se depune prin registratura generală.

CERERE DE CONSULTARE DOSAR

 

 

 

CERERE PENTRU AUDIENTA PUBLICA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!