RNPM – Registrul Național de Publicitate Mobilliară

Registrul Național de Publicitate Mobiliară este sistemul legal de publicitate mobiliară pentru ipoteci mobiliare, fiducii, avize specifice, creanțe și obligațiuni ipotecare.

Orice creditor ipotecar care detine o ipotecă mobiliară asupra unui bun  și dorește perfectarea acesteia, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, potrivit dispoziţiilor Codului civil, trebuie să solicite inscrierea in Registrul Național de Publicitate Mobiliară a garanției sale.

Grecu și Asociații, în calitate de Agent împuternicit al Uniunii Naționale a Barourilor din România, poate realiza aceste operațiuni de publicitate a ipotecilor mobiliare pentru creditori.

Astfel, întreaga experiență a echipei de avocați Grecu si Asociații în domeniul legal permite efectuarea de înscrieri în Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare – Registrul Național de Publicitate Mobiliară a diverselor titluri executorii sau ipoteci, precum contracte de garanție, locațiune, consignație, vânzare-cumpărare, obligații agricole, sechestre asiguratorii, înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri, autovehicule, creanțe, conturi bancare, acțiuni/părți sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare, polițe de asigurare, echipamente/instalații/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi.

Pentru a efectuarea unei înscrieri este necesară completarea unui formular tip cu datele corespunzătoare înscrierii si transmiterea acestuia în original sau semnat electronic, iar daca cererea se face prin reprezentant, certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, procură autentică, împuternicire avocaţială sau, delegaţie, dupa caz.

Pentru informații, consultanță și efectuarea operațiunilor de înscriere în AEGRM vă rugăm să ne contactati.