Servicii de imigrare

Angajarea cetățenilor străini în Romania presupune respectarea cu strictețe a dispozițiilor legale speciale. În privința cetățenilor străini din state terțe, adică statele care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European ori Confederația Elvețiana, există condiții specifice privind accesul pe piața muncii din România.

Procedura încadrării în muncă a cetățenilor străini implică, printre altele, obținerea unor documente, iar pentru fiecare document există o procedură specifică.

Pentru a întocmi toată documentația necesară obținerii unui aviz de angajare pentru un cetățean străin,  angajatorul trebuie să respecte cu strictețe atât procedura generală, cât și condițiile specifice în funcție de tipul raportului de muncă, cetățenia viitorului angajat, studiile acestuia, dar și domeniul de activitate în care acesta iși va desfășura activitatea.

Echipa Grecu & Asociații vă poate oferi consultanță specializată și vă poate asista și reprezenta atât prin redactarea documentelor necesare cât și în fața autoritățiilor competente.

Expertiza noastră cuprinde:

  • Obținerea avizului de angajare
  • Obținere permis de ședere temporară
  • Obținere permis de ședere permanentă/ de termen lung
  • Reînnoire și prelungire permis de ședere
  • Reîntregirea familiei
  • Consultanță juridică pentru obținerea cetățeniei române
  • Asistență juridică generală privind dreptul imigrării