Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleFebruary 13, 20240

Somația Europeană de plată

Metode de recuperare a creanțelor – 4. Somația Europeană de plată

Legiuitorul European a venit în întâmpinarea justițiabililor cu proceduri rapide și ieftine de recuperare a creanțelor. Deși rapide și ieftine, acestea nu sunt tocmai prietenoase cu justițiabilul de rând, păstrând un nivel ridicat de complexitate și rigiditate.

Și în acest caz, ca și în cazul cererii de valoare redusă, procedura se desfășoară folosind anumite formulare-tip, puse la dispoziție justițiabililor. Taxa de timbru este de 200 lei.

Pentru inițierea procedurii, se completează formularul cu toate detaliile legate de părți, precum și de natura și valoarea creanței. Instanța examinează cererea și, în cazul în care formularul este corect completat și temeinic probat, emite somația europeană de plată în termen de 30 de zile.

Somația europeană de plată este apoi notificată sau comunicată pârâtului direct de către instanța sesizată. Acesta poate fie să plătească suma cerută, fie să conteste creanța, având la dispoziție 30 de zile pentru a formula o opoziție la somația europeană de plată deja emisă.

Dacă se formulează o astfel de opoziție, reclamantul poate alege una dintre următoarele opțiuni: soluționarea cauzei de către instanțele civile de drept comun în conformitate cu legislația națională a instanței sesizate, utilizarea procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă (în cazul în care creanța este mai mică de pragul cererii europene cu valoare redusă – 5000 Eur) sau retragerea cererii.

Dacă pârâtul nu formulează o opoziție, somația europeană de plată devine automat executorie.

O copie a somației europene de plată și, dacă este necesară, o traducere a acesteia trebuie transmisă autorităților de executare din statul membru în care aceasta trebuie executată.

Execuția este efectuată conform normelor și procedurilor naționale ale statului membru în care are loc executarea.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Vladimir Catargiu

Către Metoda de recuperare a creanțelor – 3. Ordonanța de plată

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!