Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Sprijin acordat angajatorilor ai căror angajați au beneficiat de șomaj tehnic

Ce posibilități au la dispoziție angajatorii ai căror angajați au beneficiat de șomaj tehnic, până la 1 iunie 2020?

 

În contextul crizei economice provocate de pandemia SARS-CoV 2 și a implicațiilor pe care această criză le are pe piața munci, angajatorii a căror activitate a avut de suferit prin încetare temporară sau totală și ai căror angajați au beneficiat de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 30/2020 cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de Urgența nr. 32/2020, au la dispoziție de la 1 iunie mai multe modalități prin care își pot menține cheltuielile cu angajații la un nivel rezonabil, astfel încât să-și poată redresa business-ul grav afectat pe timpul pandemiei.

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt principalele soluții pentru angajatori.

 

  1. POSIBILTATEA SUPORTĂRII DE CĂTRE STAT A UNEI PĂRȚI DIN SALARIUL ANGAJAȚILOR REINTEGRAȚI ÎN MUNCĂ DUPĂ ȘOMAJUL TEHNIC

Ținând cont de necesitatea adoptării unor măsuri active de sprijin imediat pentru angajatorii a căror activitate a fost redusă sau întreruptă total sau parţial ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial al României a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2020.

Măsurile prevăzute în aceasta Ordonanță vizează decontarea unei părți din salariu pentru o perioadă de 3 luni din bugetul asigurărilor pentru șomaj angajatorilor ai căror salariați au avut contractele de muncă suspendate.

În acest sens, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020 (indemnizația de șomaj tehnic) sau au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii și nu au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic în perioada stării de urgență sau alertă, vor beneficia, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.

Pentru a putea accesa această facilitate, angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. Această obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Totodată, în vederea decontării acestor sume, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile O.U.G nr. 92/2020 și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, asemănător documentației necesare prin care angajatorii au solicitat până la 1 iunie indemnizația de șomaj tehnic.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor amintite se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

 

  1. POSIBILITATEA SUSPENDĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR ART 52 ALIN (1) LIT C) DIN CODUL MUNCII

În eventualitatea în care angajatorii nu dispun încă de mijloacele materiale necesare de a-și reintegra angajații care au fost trimiși în șomaj tehnic, conform prevederilor O.U.G nr. 30/2020, cu modificările și completările aduse de O.U.G 32/2020, dar totuși nu își doresc să renunțe momentan la ei, apreciind ca într-un viitor apropiat vor putea să dispună reînceperea activității și, prin urmare să-i recheme la muncă, există posibilitatea trimiterii acestor angajați în șomaj tehnic, conform dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

În acest sens, contractul individual de muncă va fi în continuare suspendat din iniţiativa angajatorului pentru întreruperea sau reducerea temporară a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, ”pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare”.

Apreciem că această varinata ar fi cea mai puțin avantajoasă pentru angajatori, întrucât aceștia vor trebui să suporte 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat al fiecărui angajat pe care decid să-l trimită în șomaj tehnic, fără a avea se putea folosi de contribuția în muncă a salariatului respectiv pe perioada cât acesta din urmă se află în șomaj tehnic.

 

  • POSIBILITATEA CONCEDIERII SALARIAȚILOR CARE AU BENEFICIAT DE ȘOMAJUL TEHNIC

În eventualitatea în care angajatorii apreciază că în anul curent nu există posibilitatea unei redresări din punct de vedere economico-financiar și nu vor mai avea un grad de ocupare suficient pentru salariați care să le permită acestora șă genereze un venit sustenabil, în contextul în care ar putea beneficia de prevederile OUG 92/2020, detaliate mai sus, există posibilitatea concedierii angajaților care au beneficiat de somajul tehnic, astfel cum a fost reglementat de O.U.G nr. 30/2020, cu modificările și completările aduse de OUG 32/2020.

În acest sens, se va proceda la concedierea pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, reglementată la art. 65 din Codul muncii și care presupune în esență în esență desființarea postului postului angajatului în cauză.

Pentru mai multe detalii cu privire la procedura concedierii angajaților la inițiativa angajatorilor, puteți consulta un articol recent publicat de echipa noastră aici.

Avocat Cosmin Ispas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!