Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleDecember 11, 20120

Stabilirea concediilor de odihnă

Dat fiind că suntem la finele anului 2012, considerăm oportun să vă amintim ce prevede Codul Muncii republicat referitor la efectuarea concediului de odihnă.

Concediul de odihnă se realizează în baza unei programări care se face pana la sfarșitul anului calendaristic pentru anul urmator. Așadar, orice companie trebuie să stabilească programările concediului de odihnă pentru anul următor, cu consultarea reprezentanților salariaților, daca vorbim de programare colectivă, sau cu consultarea salariatului, dacă ne referim la programările individuale, pana la sfarșitul acestui an.

Normele legale stipulează că, prin programare individuală, se poate stabili data efectuarii concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. În cazul în care se stabilesc perioade de concediu (de exemplu: concediul pentru angajatul X se va lua în perioada iunie-iulie 2013), trebuie să știți că salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.

În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucratoare de concediu neîntrerupt“, mai prevede Codul Muncii.

De asemenea, potrivit prevederilor legale, salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat.

Totuși, un concediu de muncă poate fi întrerupt atât de către salariat, cât și de angajator. Prevederile legale nu sunt însa foarte explicite în acest sens, Codul Muncii stabilind doar că un concediu de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

De cealaltă parte, angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă, însă, în această situație, are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare pentru revenirea la serviciu, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Angajatorii care nu respectă aceste dispoziții legale pot fi sancționați de către Inspectoratul Teritorial de Muncă cu ocazia unui control sau ca urmare a unei sesizari, deoarece angajatorul are obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat și de a supune controlului inspecției muncii aceasta evidență ori de câte ori este solicitat. Refuzul unui angajator, persoană fizică sau juridică, de a aduce la îndeplinire măsurile obligatorii, dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Av. Elena Grecu

Pentru mai multe informații și consultanță vă rugăm să ne contactați.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *