28
Nov

Organizarea activității de arhivare

Toți profesioniștii sunt creatori şi deţinători de documente, fiind obligaţi de lege să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite. Legislație incidentă Activitatea de arhivare se organizează cu respectarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, precum și a Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente

Citește mai mult…

25
Oct

Cum prelucrezi în interes legitim conform GDPR

Cum prelucrezi în interes legitim conform GDPR Deși notorietatea revine consimțământului, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi legală și atunci când este necesară în scopul intereselor legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți. Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR permite organizațiilor să prelucreze datele cu caracter personal în scopul intereselor legitime pe care acestea le urmăresc,

Citește mai mult…

16
Aug

PRELUCRAREA DATELOR CONFORM GDPR – ȘTERGEREA SAU DISTRUGEREA

     Odată cu respectarea principiului reducerii la minimum a datelor și a limitărilor legate de stocare, în centrul atenției vine operațiunea de ștergere sau distrugere a datelor cu caracter personal.      Ștergerea și distrugerea sunt operațiuni de prelucrare regăsite în enumerarea de la art. 4 pct. 2 din GDPR, fiind necesar ca operatorul sau persoana împuternicită care le

Citește mai mult…

18
Jul

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice vs marketing

Regulamentul general privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 679/2016 (GDPR) stabilește principiul potrivit căruia operatorii pot prelucra datele personale doar în scopurile pentru care au fost colectate inițial. Există totuși o excepție de la acest principiu, aceea că prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri

Citește mai mult…

14
May

Legalitatea prelucrării datelor angajaților – începând cu data 25 mai 2018

Natura relațiilor sociale, dar și evoluția tehnologiei care a determinat posibilitatea salariaților de a desfășura activitatea specifică muncii la domiciliu, ori în alte locuri agreate de angajator, justifică necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal la locul de muncă. Regulamentul general privind protecția datelor, care se va aplica începând cu data 25 mai 2018, prezintă în articolul 4 ce se înțelege

Citește mai mult…

2
May

GDPR: Consimţământul digital al copiilor şi răspunderea părintească

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) instituie un nivel suplimentar de protecţie raportat la prevederea legală actuală atunci când obiectul prelucrării îl constituie datele cu caracter personal ale copiilor. GDPR abordează problematica consimţământului copiilor plecând de

Citește mai mult…

24
Apr

CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Orice operator de date este obligat să acorde o protecție sporită datelor care au caracter sensibil, întrucât prelucrarea acestora prezintă un risc ridicat de a fi încălcate drepturile și libertățile persoanei fizice. Spre exemplu, atunci când un angajator solicită date precum originea etnică sau date privind sănătatea salariatului, acesta prelucrează date cu caracter sensibil, care sunt susceptibile de a conduce

Citește mai mult…

29
Mar

GDPR și profesioniștii din domeniul marketingului și publicității

GDPR este un regulament cu aplicabilitate imediată (nefiind obligatorie transpunerea în legislația națională) care impune firmelor să protejeze datele cu caracter personal și viața privată a cetățenilor UE pentru tranzacțiile care apar în statele membre ale UE. Nerespectarea acestui regulament va implica posibilitatea amendării companiilor într-un mod destul de drastic și de asemenea, posibilitatea ca respectivele companii să plătească despăgubiri

Citește mai mult…

26
Mar

Gradinițele și școlile în contextul GDPR

Scopul GDPR impune protejarea confidențialității datelor personale într-o lume care devine tot mai dependentă de tot ce înseamnă date și informații. Cand vine vorba de datele școlare acestea au o natură mult mai sensibilă prin prisma persoanei vizate – minorul, care nu a atins încă maturitatea fizică și psihologică. Grădinițele, școlile și liceele prelucrează numeroase date cu caracter personal atât

Citește mai mult…

26
Mar

5 reguli noi privind supravegerea video a angajaților conform GDPR

Potrivit unui proiect legislativ pentru măsuri de punere în aplicare a Regulamentului  UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date  (GDPR), înregistrat la Senat în data de 14.03.2018 (pentru mai multe informații: https://goo.gl/XSd5vf), în cazul în care sunt utilizate mijloace electronice de supraveghere a angajaților, inclusiv prin supraveghere

Citește mai mult…