Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

Procedura legala la care trebuie sa apeleze companiile din Romania pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații de concediu medical Cadrul legal ce reglementează procedura de rambursare a sumelor avansate de angajatori cu titlu de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, care se suporta din bugetul Fondului Național Unic de asigurări Sociale de Sănătate, îl regăsim în...