Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Telemunca în contextul încetării stării de alertă

Începând cu data de 09.03.2022, starea de alertă pe teritoriul României a încetat. Astfel, încetarea stării de alertă readuce în discuție telemunca și modul în care această modalitatea de lucru se mai poate aplica în continuare.

În principal, derularea relațiilor de muncă după încetarea stării de alertă, de la birou sau de la distanță, depinde de modul în care au fost redactate actele pentru trecerea la telemuncă la nivelul fiecărei companii.

De asemenea, este de precizat faptul că, în conformitate cu Legea 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, desfășurarea activității în regim de telemuncă ulterior încetării stării de alertă se bazează pe acordul de voință al părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adiţional la contractul individual de muncă existent.

Astfel, in funcție de modul în care au fost redactate actele pentru trecerea la telemuncă la nivelul fiecărei companii, angajatorii se pot afla, ulterior încetării stării de alertă, în situații diferite, cu implicații variate asupra relației cu telesalariații.

În acest sens, în situația în care telemunca a fost stabilită printr-un act al cărui termen de aplicare a fost asociat cu momentul ,,încetării stării de alertă”, toate prevederile actului, inclusiv cele referitoare la telemunca încetează automat să mai producă efecte începând cu 09.03.2022. În acest caz, salariatii fie se vor întoarce la birou, fie vor încheia un act adițional prin care hotărasc continuarea activității în regim de telemuncă.

Situația este mai delicată atunci când actul prin care a fost stabilită telemunca conține date calendaristice precise. În aceste situații, chiar dacă starea de alertă a încetat, telemunca trebuie să fie și în continuare permisă salariaților.

În cele din urmă, precizăm faptul că in conformitate cu Legea telemuncii, angajatii au posibilitatea sa negocieze cu angajatorul ca activitatea acestora, acolo unde este posibil, să se desfășoare fie sub forma unui program de lucru complet de la distanță, fie sub forma unui program de lucru hibrid, care permite o combinație între munca de acasă și cea de la birou.

 

Avocat Dragoș Paler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *