Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Termenii și Condițiile magazinelor online

Termenii și Condițiile magazinelor online sau drepturilor consumatorilor la achizițiile online

În contextul extinderii, la acest moment, a pieței de e-commerce din România, operatorii economici trebuie să își securizeze magazinele online, fiind absolut necesar să se alinieze sub toate aspectele legislației ce reglementează raporturile juridice de drept al consumatorilor. Anumite erori de informare, omisiuni privind condițiile de retragere din contractul la distanță ori neacordarea garanției reprezintă doar câteva din problemele cu care se pot confrunta firmele de comerț electronic și care pot afecta semnificativ întregul business.

Iată mai jos câteva aspecte pe care operatorii economici trebuie să le aibă în vedere pentru a asigura legalitatea vânzărilor online:

Clauzele contractului la distanță sunt clare și inteligibile? Orice consumator (cumpărător sau potențial cumpărător) trebuie să aibă acces la clauzele contractuale și să înțeleagă conținutul acestora. În acest sens, este indicat ca Termenii și Condițiile aplicabile să fie puse chiar în pagina de prezentare a produsului. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra importanței clauzelor ce se acceptă la momentul plasării comenzilor online, recomandând citirea Termenilor și Condițiilor întotdeauna înainte de achiziționarea produselor dorite. Mai mult decât atât, autoritatea subliniază importanța păstrării informațiilor cu privire la comanda plasată și a clauzelor cotractuale existente pe site la momentul cumpărării, în eventualitatea apariției unor dispute cu comerciatul ce furnizează serviciul de comerț electronic.

Sunt oferite informații privind principalele caracteristici ale produselor și serviciilor comercializate? Este absolut necesar ca magazinul online să pună la dispoziția oricărui utilizator principalele caracteristici ale produselor și serviciilor pe care le comercializează. Sunt incluse aici informații privind prețul total (prețul produsului sau serviciului, taxa pe valoarea adăugată care poafe fi inclusă sau nu în preț, costurile de livrare și după caz, costuri suplimentare ce sunt în sarcina cumpărătorului) ori, dacă sunt comercializate produse cu conținut digital, informații privind modul în care conținutul digital poate fi folosit, interoperabilitatea relevantă a conținutului digital -componentele hardware și software standard cu care conținutul digital este compatibil.

Sunt puse la dispoziție informații privind dreptul de retragere din contractul la distanță? Conform legii, orice consumator are la dispoziție un termen de 14 zile calendaristice în care se poate răzgândi și poate renunța la achiziția sa fără a motiva această decizie, urmând să suporte contravaloarea taxelor de transport pentru returnarea produselor către vânzător. Desigur, acest termen poate fi extins de operatori în beneficiul clienților săi. Foarte important este ca magazinul online să pună la dispoziția consumatorilor, în vederea exercitării acestui drept legal, un formular de retragere în format electronic sau să ofere posibilitatea de a completa orice altă declarație prin care să se poată exprima decizia de retragere din contractul la distanță.

Ce se întâmplă în situația în care operatorul nu pune la dispoziție informațiile privind dreptul de retragere? În acest caz, va opera o prelungire de drept a termenului legal în care consumatorul se poate prevala de dreptul pe care legea i-l recunoaște. În concret, acesta va avea la dispoziție un an pentru a-și exercita dreptul de retragere, termenul urmând a se calcula de la momentul în care consumatorul intră în posesia produselor achiziționate. O altă consecință a omisiunii profesionistului de a prezenta informațiile privind dreptul de retragere constă în aceea că în ipoteza returnării unui produs a cărui valoare a fost diminuată prin manipularea acestuia, operatorul economic nu va mai putea pretinde această diferență de valoare a produsului care în mod normal, ar fi fost în sarcina cumpărătorului ce este direct responsabil privind diminuarea de valoare a bunului achiziționat. Desigur, dreptul de retragere recunoscut în favoarea consumatorului nu poate avea caracter absolut. Produsele care sunt susceptibile a se deteriora rapid  sau a expira rapid, cele sigilate care nu pot fi returnte din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de cumpărător, cele executate după specificațiile consumatorului reprezintă doar câteva exemple pe care legea le exceptă de la dreptul de retragere. Cu toate acestea, va subzista obligația de informare a consumatorului cu privire la produsele exceptate de la dreptul de retragere, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor urmărind, în practică, dacă există o informare a consumatorilor cu privire la acest aspect chiar din pagina de prezentare a produsului.

Este asigurată informarea consumatorilor privind garanția legală? Se oferă garanție comercială? Anterior achiziționării produselor, magazinele online trebuie să asigure informațiile privind garanția legala, în mod clar și ușor de înțeles de orice consumator. De asemenea, în măsura în care comerciantul oferă o garanție comerciala, consumatorii trebuie să fie informați privind cazurile concrete pe care această garanție le acoperă, durata și intrarea în vigoare a acesteia precum și informațiile de contact ale garantului.

Sunt oferite informații privind protecția datelor cu caracter personal? Respectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal reprezintă o obligație a magazinelor online, suplimentar de cele anterior menționate. De regula, în Termeni și Condiții sunt inserate aspecte privind consimțământul persoanelor cu privire la prelucrarea acestor date, scopurile în care acestea sunt prelucrate, aspecte de confidențialitate precum și cu privire la dreptul persoanelor interesate de a avea acces la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de opoziție sau aspecte privind dreptul de a apela la instanțele de judecata, independent de sesizarea Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Protecția acestor date reprezintă un aspect căruia trebuie să i se acorde o importanță sporită, mai ales în contextul noii reglementări ce urmează a produce efecte începând cu data de 25 mai 2018 (Regulamentul General privind Potecția Datelor).

Nerespectarea oricărei obligații legale ce îi revine unei firme de comerț electronic poate conduce la sancționarea operatorilor de autoritățile competente. Cunoașterea, în primă fază, a tuturor obligațiilor pe care legea le prevede și dezvoltarea, ulterior, a unui comportament preventiv al agenților economici reprezintă aspecte esențiale ce pot scuti societățile de eventuale amenzi nedorite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *