Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Vămuirea la domiciliu, o procedură simplificată

Vămuirea la domiciliu este o măsură de fluidizare a traficului de mărfuri, adoptată de către birourile vamale din România începând cu luna august 2020, în contextul pandemiei COVID-19. Deși această procedură este mult mai simplă decât cea clasică, nu este încă răspândită în rândul companiilor și automat, nu atât de folosită.

Procedură presupune ca marfa să se transporte direct la depozit, fară a mai trece pe la biroul vamal. Mai apoi, controlul vamal și liberul de vamă se va realiza la sediul importatorului. Declararea mărfurilor se face în evidențele operatorului economic într-o formă simplificată, urmând ca într-un termen de până la 30 de zile să se depună o declarație vamală suplimentară recapitulativă pentru operațiunile efectuate.

Această, pe lângă că beneficiază de o procedură simplificată, are și avantajul unei minime implicări din partea ofițerilor vamali, putând fi efectuată și în afara orelor de program, în baza unei autorizații. În plus, vămuirea la domiciliu presupune și o amânare a plății taxelor vamale de până la 30 zile, deoarece  acestea  se fac în momentul depunerii declaraţiei suplimentare.

 

👉 Etapele vămuirii la domiciliu sunt:

  • constituirea unei garanții în contul biroului vamal;
  • sosirea mărfurilor în locurile aprobate de autoritatea vamală;
  • otificarea biroului vamal privind sosirea mărfurilor în vederea obținerii liberului de vamă şi plata taxei pe valoare adăugată şi a accizelor, după caz;
  • efectuarea analizei de risc şi transmiterea deciziei de acordare a liberului de vamă;
  • descărcarea şi recepționarea mărfurilor;
  • înscrierea mărfurilor în evidențe;
  • depunerea la biroul vamal a declarațiilor suplimentare, plata drepturilor de import şi regularizarea taxei pe valoare adăugată şi a accizelor, după caz.

 

👉 De ce ai nevoie pentru a beneficia de vămuirea la domiciliu ? De o autorizație.

Autorizaţia este acordată solicitantului care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 264 din Regulamentul Comisiei nr. 2454/93:

  • evidențele solicitantului să permită autorităților vamale să efectueze verificări eficiente și în special controale ulterioare;
  • să fie posibilă garantarea unui control eficient privind respectarea interdicțiilor sau restricțiilor la import sau a altor dispoziții care reglementează acordarea liberului de vamă.

Cererea pentru autorizarea acestei proceduri poate fi depusă online prin Sistemul de Decizii Vamale al Uniunii Europene.

Denisa Matei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!