Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Verificarea disponibilității și rezervarea firmei

Verificarea disponibilității unei firme se face la solicitarea persoanei interesate de către Oficiul Registrului Comerțului, înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei, conform Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului și pentru modficarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în Registrul Comerțului. Verificarea disponibilității firmei și rezervarea acesteia se pot face și prin portalul de servicii online.

În vederea rezervării, firma este supusă operațiunii de verificare a îndeplinirii condițiilor de disponibilitate și de specificitate față de firmele înregistrate în Registrul Comerțului sau rezervate, precum și cu privire la alte condiții prevăzute de lege în privința firmei.

O firmă este considerată a fi disponibilă atunci când nu aparține altei persoane fizice sau juridice înregistrate în registrul comerțului ori atunci când nu este rezervată în vederea înregistrării.

O firmă are caracter distinctiv atunci când denumirea nu este generică și se deosebește de alte firme înregistrare anterior în registrul comerțului. Elementele tehnice de specificitate ale firmei sunt stabilite prin norme metodologice, aprobate prin ordin al Ministrului Justiției.

Astfel, nu se poate rezerva și înregistra o firmă care este deja rezervată, pe durata prevazută de lege, sau înregistrată în Registrul Comerțului.

Dovada eliberată după efectuarea verificării și rezervării este valabilă pentru o perioadă de o lună de la data eliberării dovezii.

Dreptul de folosință exclusivă asupra firmei se dobândește prin înregistrarea în Registrul Comerțului.

Trebuie avut în vedere faptul că înregistrarea în Registrul Comerțului a unei firme de către alte persoane decât titularul mărcii înregistrate potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, atrage răspunderea solicitantului.

Firmele trebuie scrise cu caractere latine. Nicio mențiune care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii activității economice desfășurate sau asupra situației solicitantului nu poate fi adăugată firmei.

O mențiune importantă este faptul că firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerț la care este întrebuințată.

Ce cuvinte nu poate conține denumirea unei firme (interdicția se aplică și în cazul derivatele acestor cuvinte) ?

 • Științific;
 • Academie/Academic;
 • Universitate/Universitar;
 • Școală/Școlar.

De asemenea, denumirea firmei nu poate conține cuvinte precum:

 • Notar;
 • Executor;
 • Avocat;
 • Consilier juridic;
 • Consultanță juridică;
 • Alte cuvinte care sunt asociate unor profesii care implică exercițiul autorității publice.

Nu poate fi înscrisă o firmă care conține cuvintele:

 • Național;
 • Român;
 • Institut;
 • Derivatele celor de mai sus;
 • Alte cuvinte ori sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice centrale, dacă aceasta este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei autorități sau instituții publice centrale sau locale.

Avocat Bianca Dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *