Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Cristian BadeaSeptember 24, 20210

Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei

Pot cere viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei, sponsorul, posesor al unui permis de ședere temporară valabil pentru o perioadă de un an, al unei Cărți albastre UE, al unui permis ICT, al unui permis mobile ICT, al unui permis de ședere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecției subsidiare.

Prin sponsor se întelege, potrivit legii – străinul, posesor al unui permis de ședere, altul decât cel în scop de reîntregire a familiei, sau al unei Cărți albastre a Uniunii Europene eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări, care solicită reintregirea familiei ori ai cărui membri de familie solicită reintregirea familiei cu acesta.

Această viză poate fi cerută pentru următoarele categorii de persoane:

 1. Soț/soție;
 2. Copiii minori necăsătoriți ai sponsorului și ai soțului/soției, inclusiv cei adoptați;
 3. Copiii minori necăsătoriți ai sponsorului, inclusiv cei adoptați, aflați în intreținerea sa și asupra cărora sponsorul exercită drepturile părintești. Dacă drepturile părintești sunt exercitate în comun, este necesar și consimtământul celuilalt titular al drepturilor părintești cu privire la reintregirea familiei solicitată de sponsor;
 4. Copiii minori necăsătoriți ai soțului/soției, inclusiv cei adoptati aflați în întreținerea sa și asupra cărora soul/soția exercită drepturile părintești. Dacă drepturile părintești sunt exercitate în comun, este necesar și consimtământul celuilalt titular al drepturilor părintești cu privire la reintregirea familiei solicitată de sponsor.

Mai pot fi aprobate cereri pentru reîntregirea familiei și pentru următoarele categorii de persoane:

 1. Rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale soțului/soției, în cazul în care nu se pot intreține singure și nu se bucura de sprijin familial adecvat în țara de origine;
 2. Copiii adulți necăsătoriți ai sponsorului sau ai soțului/soției, în cazul în care aceștia nu se pot intreține singuri din motive medicale.

De asemenea, minorii neînsoțiți, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare, pot solicita reintregirea familiei pentru:

 1. Rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal;
 2. Atunci când rudele de gradul I sau tutorele legal nu există ori nu pot fi identificați, orice altă ruda a acestuia.

În plus legea mai acordă dreptul pentru reîntregirea familei și pentru următoarele categorii:

 • Străinii căsătoriți cu cetățeni români;
 • Străinii necăsătoriți care conviețuiesc cu cetățeni români necăsătoriți, dacă au cel puțin un copil împreună;
 • Copiii cetățeanului român, ai soțului/soției sau ai partenerului, inclusiv cei adoptați care:
 1. Nu au împlinit vârsta de 21 de ani;
 2. Se află în continuarea studiilor și nu au depășit vârsta de 26 de ani;
 3. Deși sunt adulți, aceștia nu se pot întreține singuri din motive medicale;
 • Rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetățeanului român sau ale soțlui/soției acestuia;
 • Străinul părinte al cetățeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreținerea sa sau că există obligația plății pensiei de întreținere, obligație pe care străinul și-o îndeplinește cu regularitate;
 • Străinii, membrii de familie ai cetățenilor români, care fac dovada că sunt înregistrați cu drept de rezidență în alt stat membru în această calitate.

Pentru obținerea vizei este necesară obținerea unui aviz din partea Inspectoratului General pentru Imigrări, după depunerea unor documente și declarații din care să reiasă că se îndeplinesc condițiile legale pentru a putea obține o astfel de viză.

Dupa obținerea acestui aviz, membrii de familie se vor deplasa la misiunile diplomatice din țara de origine, unde au reședinta, pentru a solicita o viză de lungă ședere în scop de reîntregire a familiei.

Totodată și  persoanele care beneficiază de statutul de refugiat pot solicita reîntregirea familiei, în cazul lor condițiile fiind mai puțin restrictive, având în vedere statutul lor special.

Asadar, cererea pentru reintregirea familiei se soluționează în termen de maxim 90 de zile, iar aprobarea acesteia se va comunica în scris solicitantului, în vederea transmiterii ei către membri de familie, care vor avea un termen de 60 de zile pentru a se prezenta la oficiul consular de unde aceștia îți au domiciliul sau reședinta, pentru obținerea vizei.

După obținerea vizei și intrarea membrilor de familie pe teritoriul României, acestia vor avea posibilitatea să obțină un permis de ședere, care să ateste dreptul acestora de ședere, iar solicitarea trebuie să fie facută cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viza initială.

Acest lucru le va da dreptul acestora să locuiască pentru o perioadă mai mare de timp, dar maxim pentru perioada înscrisă în permisul de ședere al sponsorului.

Avocat Cristian Badea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!