Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Viza în scop de muncă pentru cetățenii străini

În vederea obținerii unei vize în scop de muncă sunt necesari mai mulți pași, unul dintre aceștia fiind încadrarea în muncă în una dintre categoriile de lucrători:

  1. Încadrarea străinilor ca lucrători permanenți:

Încadrarea în muncă a cetățenilor străini se poate face prin încheierea unui contract individual de muncă cu normă întreagă pe durata determinată sau nedeterminată.

Pentru aceasta, angajatorul român, este obligat să depună diligențele necesare ocupării locului de muncă vacant, iar străinul trebuie să îndeplinească o serie de condiții, în scopul obținerii unui aviz de angajare.

Astfel, angajatorul va trebui să realizeze o organigramă cu precizarea funcțiilor ocupate și vacante, o adeverință cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, să publice prin mijloace de informare în masă din România un anunț de ocupare a locului de muncă, să facă o oferta fermă de angajare, etc.

În schimb angajatul trebuie să depună documente precum: curriculum vitae, cazier judiciar eliberat de țara de origine, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că este apt din punct de vedere medical și are cunoștințe de limba română și engleză, două fotografii 3×4 cm, etc.

  1. Încadrarea străinilor ca lucrători stagiari:

De asemenea, există posibilitatea angajării pentru efectuarea unui stagiu cu durata determinată în scopul obținerii unei calificări profesionale sau îmbunătățirii pregătirii profesionale precum și al îmbunătățirii cunoștințelor lingvistice și culturale, însă această durată a stagiului nu poate fi prelungită.

  1. Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători sezonieri:

Avizul de angajare pentru lucrătorii sezonieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui cetățean străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durata determinată, pentru o activitate care se desfășoara în funcție de succesiunea anotimpurilor.

Astfel, pe lângă diligențele necesare în vedere angajării, depuse de către angajator, este necesar să fie îndeplinite condițiile de pregătire profesională, experiență în activitate sau autorizare prevăzută de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.

Lista sectoarelor ce cuprind activitățile ce se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor se stabilește prin hotărârea Guvernului.

  1. Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători au pair:

A fi lucrător au pair însemna a fi încadrat de o familie-gazdă pe teritoriul României, pentru că angajatul să își îmbunătățească cunoștințele și competențele lingvistice în schimbul unor activități casnice ușoare și de îngrijire a copiilor.

Avizul de angajare pentru lucrători au pair se eliberează angajatorului, membru familiei-gazdă, pentru încadrarea în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă parțială pe durata de cel mult 1 an.

  1. Încadrarea în muncă ca lucrători transfrontalieri:

Acest tip de angajare vizează lucrătorii din statele din localitățile de frontieră pentru statele care au frontieră comună cu România.

  1. Încadrarea în muncă a străinilor înalt calificați:

Avizul de angajare se eliberează exclusiv angajatorului persoană juridică în vederea încadrării în muncă a unui străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durata nedeterminată sau pe durata determinată de cel puțin un an. Prelungirea conractului se poate face fără obținerea unui nou aviz de angajare.

Astfel, sunt necesare pe lângă curriculum vitae și documente precum: atestat de recunoaștere a studiilor, diplomă de studii sau certificat de calificare acreditate în România, atât în profesiile reglementate cât și în cele nereglementate.

În plus sunt necesare dovezi care atestă un nivel de cunoștințe compatibile cu calificările din învățământul postliceal sau superior, a calificării profesionale superioare necesare ocupării locului de muncă, numai în cazul profesiilor reglementate.

Astfel, după obținerea avizului de angajare se pot depune documente în vederea obținerii dreptului de ședere cu scopul de angajare în muncă, iar ulterior după trecerea unei perioade de timp se poate solicita șederea pe termen lung pe teritoriul României.

 

Avocat Cristian Badea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *