Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Executarea silită a creanțelor

Executarea silită a creanțelor. Titlu executoriu.  În conformitate cu prevederile articolului 226 Cod de Procedură Fiscală, executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis, potrivit prevederilor fiscale, de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii,...