Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

 În circuitul comercial se întalnesc suficiente cazuri în care contractul încheiat între părți presupune executarea unei obligații de a face care are ca obiect o prestație din partea debitorului și constă fie în executarea unei lucrări, prestarea unor servicii, predarea unui bun sau soluționarea unei cereri, în cazul unei autorități publice.

Modificarea contractului individual de muncă este reglementat de articolele 41-48 Codul Muncii. Legiuitorul, având scopul de a proteja atât interesele salariatului, cât și pe cele ale angajatorului, a stabilit că regula în aceasta materie este că modificarea contractului individual de muncă  poate avea loc numai prin acordul părţilor. Modificarea unilaterala a contractului constituie o excepție.

Noutatea legislativă din Legea 265/2022 privind Registrul Comerțului întregește cadrul legal și pentru titularii de marcă Denumirea comercială/ firma este numele sub care un profesionist își exercită activitatea. Această denumire este aleasă odată cu înființarea unei firme la ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului) și trebuie să îndeplinească anumite condiții de legalitate, disponibilitate și distinctivitate....

Conform prevederilor legale din O.G. nr.52/1997 (legea cadru ce stabilește regimul juridic aplicabil relațiilor de franciză), scopul urmarit de francizor in cadrul ansamblului de relații dezvoltate cu beneficiarii unei francize este acela de a promova tehnologii, produse sau servicii, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu.

Prescripția extinctivă este reglementată în Titlul I din Cartea a VI-a a Codului civil în cadrul articolelor 2.500 – 2.544 C.civ, definiția legislativă a acesteia fiind redată de art. 2.500 alin. (1) C.civ. în care se precizează că “Dreptul material la acțiune, denumit în continuare dreptul la acțiune, se stinge prin prescripție, dacă nu a...

Suspendarea activității firmei în baza unui proces verbal de contravenție Pentru a funcționa legal, majoritatea societăților trebuie să îndeplinească o serie de condiții, să dețină o serie de avize, autorizații sau aprobări din partea autorităților publice. În controalele efectuate, poliția locală poate solicita acte precum Registrul Unic de Control, Actul de identitate al reprezentantului societății,...