Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

Executarea silită a creanțelor. Titlu executoriu.  În conformitate cu prevederile articolului 226 Cod de Procedură Fiscală, executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis, potrivit prevederilor fiscale, de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii,...

Arbitrajul – justiție privată de origine convențională Deși mai puțin familiar publicului larg, arbitrajul este o instituție accesibilă în soluționarea litigiilor comerciale, prin întelegerea părților. Arbitrajul este o jurisdicție alternativă față de tribunal sau judecătorie, având caracter privat și care oferă posibilitatea părților participante la încheierea unui contract să prevadă ca orice litigiu decurgând din...