Tag: Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă

16
Mar

ATRAGEREA RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A ANGAJAȚILOR

Resursele umane reprezintă elementul – cheie al unei societăți comerciale, în absența căruia activitatea acesteia nu ar fi posibilă. Cu toate acestea, nu rare sunt situațiile în care salariații nu se conformează în totalitate regulilor interne, respectiv obligațiilor trasate fie prin contractele individuale sau coletive de muncă, fie prin fișele de post ori regulamentul intern sau prin intermediul oricăror altor

Read more