Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745
ArticoleNovember 5, 20120

Actele necesare pentru înființarea unei societăți comerciale cu raspundere limitată

Pentru deschiderea unei societati comerciale cu raspundere limitată aveți nevoie în primul rând de actele de identitate ale tuturor asociaților care vor face parte din viitoarea firmă și de asemenea de cele ale viitorului administrator/viitorilor administratori ai acesteia.

Nota: Nu pot înființa o societatea persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de prezenta lege, cu modificările şi completările ulterioare.

Primul pas îl reprezintă rezervarea denumirii societății – rezervare care se face pe loc la Oficiul Registrului Comertului și care este valabilă 3 luni.

Următorul pas îl reprezintă alegerea domeniului de activitate potrivit codului CAEN;

Bineințeles, în vederea redactării Actului Constitutiv al societății trebuie să luați în considerare:

  • Capitalul social, minim 200 lei;
  • Stabilirea administratorului și al tipului de societate: microîntreprindere sau societate plătitoare de impozit pe profit;
  • Stabilirea sediului trebuie să se facă ori la sediul Cabinetului unui avocat ori într-o cameră dintr-un imobil în care nu mai are sediul nicio altă societate

După ce se redactează actul constitutiv se depune capitalul social în contul ce se va deschide special la bancă.

Pe langă rezervarea de denumire și Actul Constitutiv vor mai fi necesare următoarele:

  • Redactarea unui contract de închiriere sau comodat (se va depune la Oficiul Registrului Comerțului împreună cu o copie a actului de proprietate a imobilului unde societatea va avea sediul social);
  • Alegerea ca societatea să fie platitoare de TVA sau nu;
  • O declarație autentificată sau atestată de avocat prin care asociații declară pe proprie răspundere că nu au antecedente penale și că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a putea fi asociați într-un SRL;
  • O declarație autentificată prin care administratorul declară pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și că îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a putea fi administrator;

Av. Elena Grecu

Pentru alte informații și suport vă rugăm să ne contactați.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *