Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

Respectarea normelor privind protecția consumatorilor, în atenția ANPC – creșterea substanțială a sancțiunilor aplicate în 2022 Este foarte bine cunoscut faptul că protecția consumatorilor și a legislației aferente nu ar trebui să reprezinte un domeniu de neglijat, companiile fiind datoare să depună diligențele necesare în vederea conducerii activității acestora cu respectarea normelor din această materie....

În data de 14.01.2022 a fost adoptată Legea nr. 22 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aceasta vizând persoanele care își doresc să se stabilească în România dar să lucreze pentru companii din afara țării. Aceștia au fost denumiți nomazi digitali.

Regulamentul intern reprezintă un document foarte important pentru raporturile dintre angajator și angajat, alături de contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă. Spre deosebire de ultimele două contracte ce se negociază între părți, regulamentul intern este un act unilateral al angajatorului prin intermediul căruia acesta stabilește clauze esențiale în temeiul cărora își va...

Implementarea și controalele GDPR – un ghid util pentru companii în vederea alinierii la cerințele de protecție a datelor Într-o lume a afacerilor din ce în ce mai digitalizată și care depinde din ce în ce mai mult de o serie de date și informații imperioase derulării activităților comerciale apar și provocări dintre cele mai...

Dreptul de acces este un drept instituit de Regualmentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, prevăzut la art. 15 din acest regulament. În temeiul acestui drept, persoana vizată, însemnând persoana ale cărei date sunt prelucrate, poate obține din partea operatorului de date cu caracter personal o confirmare cu privire la prelucrara datelor sale, precum...

Prin lucrător ICT, sau persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii se intelege străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii. Astfel, străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra...

Legea nr. 283/ 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/ 2003 – Codul Muncii aduce schimbări și în ceea ce privește programul individualizat de muncă al salariatului. Astfel, conform articolului 118 din Codul Muncii, cu modificările aduse de recenta lege, angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toți salariații, cu acordul sau la...