Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

Una dintre cele mai importante obligaţii pe care vânzătorul şi-o asumă în contractul de vânzare este garanţia contra viciilor. Aceasta decurge din obligaţia acestei părți de a asigura stăpânirea utilă a bunului vândut, adică bunul vândut să fucţioneze în parametrii la care s-a aşteptat în mod rezonabil cumpărătorul în momentul în care s-a angajat să...

Contractul de mandat este un contract de încredere care se încheie între două persoane, una dintre ele numindu-se mandatar (persoana care încheie propriu-zis un act juridic cu un terţ) şi cealaltă numindu-se mandant (persoana în numele căreia se încheie un anumit act juridic). Astfel, mandantul are încredere deplină în mandatar, lasându-l să încheie acte juridice...