Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Certificatul de funcționare Anti-Doping

Obligativitatea obținerii certificatului de funcționare Anti-Doping pentru centrele de fitness și culturism

Industria centrelor de fitness şi culturism din România a cunoscut o evoluţie spectaculoasă, ca urmare a conştientizării importanţei unui regim de viaţă sănătos care presupune, pe lângă o alimentaţie echilibrată şi implicarea în diverse activităţi sportive. Pe piaţă regăsim de la săli deschise la parterul blocului, până la centre de dimensiuni impresionante care acoperă o gama variată de servicii destinate să satisfacă şi cei mai exigenţi practicanţi ai acestor activităţi.

Una dintre obligaţiile esenţiale pe care deţinătorii centrelor de fitness şi culturism trebuie să o îndeplinească este aceea de a obţine certificatul de funcţionare anti-doping.

Contrar opiniei majoritare, certificatul trebuie deţinut chiar dacă în incinta spaţiului nu se comercializează suplimente alimentare. În acelaşi sens apreciază şi instanţele de judecată „Se observă astfel că legiuitorul nu face nicio distincţie în sensul că doar sălile de culturism sau de fitness în care se comercializează suplimente alimentare care conţin substanţe dopante cu grad mare de risc ar necesita eliberarea unui asemenea certificat de funcţionare eliberat de Agenţia Naţională Anti-Doping. Prin urmare, dacă legiuitorul nu distinge, nici interpretul nu poate distinge, astfel că, potrivit ansamblului normativ citat, pentru desfăşurarea activităţilor în sălile de culturism sau fitness, indiferent dacă acestea comercializează sau nu suplimente alimentare, se impune autorizarea de către Agenţia Naţională Anti-Doping, prin eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping.”(Tribunalul Dolj  Decizia nr. 995/2013)

Potrivit informaţiilor oficiale furnizate de Agenţia Naţională Anti-Doping, în prezent funcţionează doar un număr de 698 de săli autorizate. Din raportul anual de activitate pe anul 2016 reiese că au fost supuse controlului 321 de săli, dintre care 89 numai în Bucureşti. Au fost aplicate amenzi în cuantum total de 177.000 lei pentru desfăşurarea activităţii fără a deţine certificat de funcţionare anti-doping (media fiind de 5000 lei/societate).

Astfel, din datele prezentate anterior, putem concluziona că inspectorii ANAD cercetează cu maximă seriozitate respectarea dispoziţiilor legale în materie, aplicând cu rigurozitate sancţiunile prevăzute de Legea nr. 104/2008.

Acelaşi act normativ stabileşte procedura ce trebuie parcursă în vederea intrării în legalitate, aspecte dezvoltate de Normele Metodologice din 28 septembrie 2011 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008.

Pentru obţinerea certificatului este necesară parcurgerea a două etape:

  1. Obţinerea atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping organizat de ANAD.

Un prim aspect deosebit de important este reprezentat de faptul că persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială care solicită autorizarea activităţilor desfăşurate în sălile de culturism ori de fitness trebuie să facă dovada deţinerii de către unul dintre angajaţii acesteia a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping. Este necesară menţinerea cu titlu permanent a persoanei deţinătoare a atestatului în cadrul societăţii. În acest sens, pentru raţiuni practice se recomandă că  managerul/administratorul să urmeze aceste cursuri pentru a nu exista riscul ca personalul instruit să înceteze colaborarea, fiind astfel necesară reluarea procedurii de obţinere a atestatului.

  1. Întocmirea dosarului în vederea obţinerii certificatului de funcţionare anti-doping.

Ulterior intrării în posesia atestatului se va demara procedura necesară pentru emiterea certficatului de funcţionare urmând ca acesta să fie eliberat în termen de 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, condiţionat de depunerea completă a documentaţiei.

Potrivit Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc desfăşurarea activităţii în cadrul sălilor de culturism sau de fitness fără a deţine certificatul de funcţionare anti-doping constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei. Pe lângă aceasta, agentul constatator poate dispune ca sancţiune complementară suspendarea activităţii pe o durata de cel mult 6 luni.

Trebuie să avem în vedere faptul că eventuala sancţiune se va aplica de către inspector prin intermediul unui Proces-verbal de contravenţie care se supune dispoziţiilor OG nr. 2/2001. Această poate fi contestat în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Este necesar să subliniem că nu este permisă achitarea a jumătate din minimul amenzii în condiţiile în care plata s-ar face pe loc sau în cel mult 48 de ore la data încheierii procesului-verbal sau de la data comunicării acestuia, apreciindu-se că încălcarea are un caracter grav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *