Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745
ArticoleFebruary 6, 20230

Consorțiile administrative sau modul în care autoritățile își doresc colaborarea între unitățile administrativ teritoriale

Legea nr. 377/2022 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (“Legea nr. 377/2022”) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1260 din 28 decembrie 2022. Aceasta a intrat în vigoare la data de 31 decembrie 2022.

 Conform noilor modificări legislative, două sau mai multe unități administrativ – teritoriale învecinate au dreptul ca, în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, în consorții administrative, în scopul îmbunătățirii eficienței serviciilor publice, creșterii eficacității implementării investițiilor sau pentru eficientizarea utilizării resurselor umane specializate pentru atingerea intereselor colectivităților locale.

Organizarea și modul de funcționare ale consorțiilor administrative vor fi stabilite prin acordul de asociere într-un consorțiu administrativ, aprobat prin hotărârile consiliilor locale asociate.

Consorțiile administrative NU au personalitate juridică.

Prin intermediul acordului, unitățile administrativ-teritoriale asociate pot asigura:

  1. activități de natură juridică, inclusiv reprezentarea în justiție, potrivit legii;
  2. exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
  • activități de natură financiară, inclusiv administrarea impozitelor și taxelor locale;
  1. activități de elaborare și/sau avizare a documentațiilor de urbanism pentru unitățile administrativ-teritoriale care nu au structuri de specialitate relevante;
  2. emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, a avizului structurii de specialitate sau a avizului de oportunitate, în vederea elaborării unui plan urbanistic zonal etc.

Conform noilor modificări legislative, în caz de încalcare cu vinovăție a îndatoririlor de serviciu va fi atrasă răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condițiile legii și ale Codului administrativ.

În vederea stimulării cooperării unităților administrativ – teritoriale în consorții administrative, începând cu anul 2024 se va inființa

  • Programul multianual pentru sprijinirea cooperării unităților administrativ – teritoriale membre ale consorțiilor administrative,

finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Descrierea Programului multianual pentru sprijinirea cooperării unităților administrativ – teritoriale membre ale consorțiilor administrative se va aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice.

Avocat Adina Roșca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *