Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Cum să identifici clauzele abuzive din contracte

Cum să identifici clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori

Indiferent de ce parte a contractului te afli, indicat este să te ferești de clauzele abuzive. Atât legislația națională cât și cea europeană prevăd expres că orice contract încheiat între comercianți și consumatori pentru vânzare de bunuri sau prestare de servicii trebuie să cuprindă clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.

1.  Ce este o clauză abuzivă?

 Clauză abuzivă este considerată o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. Se consideră că o clauză nu a fost negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv. Este considerată clauză abuzivă și acea clauză care, dacă ar fi fost negociată individual de consumator, acesta nu ar fi fost de acord cu natura ei.

Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor Legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant.

Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui, şi nu a consumatorului să prezinte probe în acest sens.

 2. Cum trebuie redactate clauzele contractuale?

Clauzele prevăzute în contractele de consum trebuie să fie scrise în limbaj simplu și inteligibil, atât din punct de vedere al formei, cât și al conținutului. Un exemplu de clauză contractuală care nu respectă această cerință este cel al clauzelor contractuale redactate cu o dimensiune foarte mică a caracterelor. Curtea Europeană de Justiție a susținut în mod constant că obligația ca prevederile contractuale să fie “scrise în mod clar și inteligibil” presupune inclusiv cerința ca orice consumator să fie în măsură să înțeleagă pe deplin consecințele juridice și economice ale clauzei contractuale pe care o agrează. De asemenea, este important de precizat că, în cazul în care înțelesul unei clauze contractuale este ambiguu, neclar sau imprecis, va prevala interpretarea care este cea mai favorabilă consumatorului.

3. Există clauze considerate abuzive în orice situație?

Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți şi consumatori, enumeră în Anexă LISTA cuprinzând clauzele considerate ca fiind abuzive. Printre altele enumerăm:

  1. Anularea unilaterală
  2. Prelungirea automată a contractului pe durată determinată
  3. Modificarea unilaterală a contractului
  4. Despăgubiri excesive

 

4. Consecințele legale ale clauzelor contractuale abuzive

Clauzele contractuale care sunt considerate abuzive în baza legii nu au valoare juridică și nu sunt obligatorii pentru consumatori. Instanța poate declara aceste clauze nule și neavenite. Atâta timp cât clauza abuzivă nu este un element esențial al contractului, restul contractului (cu excepția clauzei abuzive) rămâne valabil.

Dacă contractul nu mai poate continua fără o anumită clauză care a fost considerată abuzivă, remediile sunt prevăzute în Legea 193/2000.

Legea prevede și alte sancțiuni, cum ar fi amenzile. Astfel, art. 16 alin (1) prevede că încălcarea interdicției clauzelor abuzive constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

Acest cuantum ar putea fi însă modificat prin Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor care se află în dezbatere ANPC. Printre altele, ANPC propune ca limitele de amendă pentru inserarea clauzelor abuzive în contract să fie cuprinse între 20 000 lei și 100 000 lei.

Avocat Catalina Nichita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *