Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Mihuț RaduSeptember 9, 20220

Legea privind protecția avertizorilor în interes public – spre promulgare

Proiectul de lege privind protectia avertizorilor in interes public, adoptata de Senat in 19.04.2022, iar de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, pe 29.06.2022, a plecat spre promulgare pe 01.07.2022, iar pe 13.07.2022 Curtea Constitutionala a respins sesizarile de neconstitutionalitate formulate, legea continuand procesul spre promulgarea sa.

In respingerea sesizarii de constitutionalitate formulate, Curtea Constitutionala a stabilit ca proiectul de lege este constitutional in raport cu criticile formulate.

In analiza sa, Curtea a aratat ca rolul avertizorului de integritate este acela de a dezvălui și a comunica faptele de încălcare a legii realizate în cadrul unei organizații, fie printr-o raportare interna sau externa, fie prin divulgare publica.

În esență, Curtea a statuat ca legea „coordonează conduita avertizorului de integritate fără a afecta posibilitatea sa de a divulga public informațiile ce fac obiectul legii și fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de procedură penală referitoare la sesizarea organelor de urmărire penală”.

Având la bază Directiva UE 1.937/2019, legea va stabili o serie de măsuri de protecție pentru persoanele fizice care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional, măsuri concretizate printr-o serie de obligații pentru firmele cu un numar de peste 50 de angajați.

Ele vor avea sarcina de a identifica sau institui canale interne de raportare și de a stabili proceduri de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente și de a numi o persoană responsabilă cu atribuții în vederea primirii, înregistrării, analizării, efectuării de acțiuni subsecvente și soluționarii raportărilor. Important este ca aceasta persoană desemnată sa dea doavadă de imparțialitate și independență, motiv pentru care și un terț poate avea aceste atribuții.

Pentru raportările realizate, avertizorii nu vor putea suferi represalii (ex. amenințări, hărțuiri, practic orice acțiuni cu efecte negative exercitate în considerarea raportărilor realizate).

Amintim astfel că respectarea prezentei legi aduce beneficii, având un nivel mai mare de informare asupra a ceea ce se întamplă în firmă și oferind un spor de încredere colaboratorilor.

Avocat Mihuț Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *