Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Măsuri privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată

În vederea promovării competivității mediului de afaceri, cât și pentru consolidarea funcționalității pieței românești, ca parte integrantă a pieței interne a Uniunii Europene, s-a impus crearea unor mecanisme eficiente pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată rezultând din contractele încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Astfel, a fost adoptată Directiva 2011/7/UE care a fost transpusă în România prin Legea 72/2013.

Legea nr. 72/2013 reglementează măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Legea se aplică în cazul creanțelor certe, lichide și exigibile, constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract încheiat între profesioniști sau între aceștia și o autoritate contractantă, contractul având ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea și execuția lucrărilor publice, a clădirilor și a lucrărilor de construcții civile.

Trebuie avut în vedere faptul că sub incidența legii menționate mai sus NU intră următoarele:

 • Creanțele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență și creanțele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei înțelegeri încheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societăți;
 • Contractele încheiate între profesioniști și cosumatori.

Printre cele mai importante prevederi ale Legii nr. 72/2013, se numără următoarele:

 1. Termenul maxim de plată al prețului este de:
 • 60 de zile între profesioniști;
 • 30 de zile între autorități și profesioniști.

Prin excepție, părțile pot stipula prin contract un alt termen de plată, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă.

 1. Stabilirea dobânzilor penalizatoare și a momentului de la care acestea încep să curgă.
 2. Stabilirea valorii daunelor-interese minimale de 40 euro.
 3. Menționarea unor exemple de clauze abuzive și a unor criterii de care instanța poate ține cont la calificarea unei clauze drept abuzive.

De noutate este faptul că s-au facut primii pași pentru înlocuirea Directivei 2011/7/UE, prin propunerea de către Comisia Europeana a Regulamentului Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacții comerciale.

Având în vedere constatarea unor dificiențe, precum lipsa unor măsuri preventive și a unor mecanisme eficace de asigurare a respectării legislației, se propun, în principal, următoarele modificări:

 • Introducerea unui termen de plată unic în cazul tranzacțiilor comerciale, de 30 de zile de la data primirii facturii de către debitor sau a unei cereri de plata echivalente cu condiția ca debitorul să fi primit bunurile sau serviciile;
 • Se elimină dreptul părților de a stabili un termen contractual de plată (excepție făcând situațiile în care acestea ar reprezenta un abuz de drept împotriva creditorului);
 • Se elimină, de asemenea, dreptul creditorului de a renunța la dreptul său de a pretinde penalități de întârziere de la debitor;
 • Dobânda penalizatoare ar fi datorată în mod automat în caz de nerespectare a termenului de plată (fără obligația creditorului de notificare sau punere în întârziere);
 • Impunerea unei proceduri speciale de obținere a unui titlu executoriu, în vederea recuperării creanței, de 90 de zile, indiferent de valoarea creanței.

Astfel, Directiva 2011/7 care a fost transpusă prin Legea 72/2013, nu va mai avea aplicabilitate de la data la care Regulamentul Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacții comerciale va deveni aplicabil.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Bianca Dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!