Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleOctober 9, 20230

Rolul cenzorilor într-o societate cu răspundere limitată (SRL)

Societățile cu răspundere limitată (SRL) care au peste 15 asociați sunt obligate să numească în mod obligatoriu cenzori. Cenzorii fac parte dintre organele de conducere și control ale societății.

Regimului juridic al cenzorilor într-o societate cu răspundere limitată este reglementat prin aplicarea dispozițiile prevăzute în cazul numirii cenzorilor în cadrul societăților pe acțiuni. În cadrul societății cu răspundere limitată (SRL), cenzorii conferă asigurări asociaților că sunt informați corect cu privire la gestiunea societății și le atrag atenția asupra neregulilor constatate în administrarea societății, cât și cu privire la încălcări legale și ale actului constitutiv.

Cenzorii au rolul de a verifica solicitările și reclamațiile asociaților, iar dacă constată că sunt întemeiate întocmesc un raport și îl prezinta în fața adunării generale a asociaților. Cenzorii trebuie sa verifice:

  • gestiunea societății;
  • legalitatea întocmirii situațiilor financiare și concordanța acestora cu registrele pe care le deține societatea;
  • modalitatea ținerii registrelor și evaluarea elementelor patrimoniale conform regulilor stabilite pentru elaborarea și prezentarea situației financiare.

De asemenea, cenzorii pot face propuneri referitoare la situațiile financiare precum și la repartizarea profitului. Toate constatările cenzorilor precum și propunerile lor pentru buna desfășurare a activității sunt cuprinse într-un raport detailat prezentat adunării generale periodic (lunar, trimestrial, semestrial ori anual).

Dacă numărul asociaților trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie. Obligativitatea numirii unui cenzor pornește de la ideea că în societățile cate au pana la 15 asociați nu este necesară numirea unui organ de control, controlul fiind efectuat de către fiecare asociat în parte.

Referitor la remunerație, cenzorii urmează să primească o remunerație fixă determinată prin actul constitutiv ori de adunarea generala ulterior. Veniturile câștigate de cenzori sunt însă asimilate salariilor.

Nu pot fi cenzori:

  • rudele ori afinii pana la al patrulea grad ori soții administratorilor;
  • persoanele care primesc un salariu sau o remunerație de la administratori ori de la societate ori ai căror angajatori se află în raporturi contractuale ori în concurență cu aceștia;
  • persoana căreia îi este interzisă funcția de membru al consiliului de administrație;
  • persoana care, pe durata exercitării acestei calități, dețin atribuții de control în cadrul Ministerului Finanțelor Publice ori al altor instituții publice, exceptând situațiile prevăzute de lege în mod expres.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!