Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Aspecte privind modificarea cererii de chemare în judecată

Modificarea cererii de chemare în judecată reprezintă facultatea recunoscută prin lege reclamantului, în cadrul unui proces civil, exprimând prerogativa acestuia de a opera schimbări cu privire la  părțile, obiectul sau cauza cererii sale. Aceasta este reglementată în cadrul art. 204 NCPC, astfel: (1) Reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună  noi dovezi, sub sancţiunea...

Constatarea nulității absolute a documentelor constitutive ale fundației vs. constatarea dizolvării de drept

Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități. (art. 15 alin. 1 din OG 26/2000). Pentru a...

Stabilirea sediului social al unei firme la sediul avocatului

Sediul social reprezintă unul din elementele principale care trebuie avute în vedere în momentul înființării unei firme, fie ea S.R.L.,  S.A., sau orice entitate reglementată de Legea nr. 31/1990. Pentru ca o societate să poată funcționa, aceasta trebuie să aibă un sediu social. Astfel, potrivit art. 7 din Legea nr. 31/1990, printre elementele care trebuie...