Tag: Avocat Alexandru Teodorescu

22
Jun

Când este o societate cu răspundere limitată obligată să aibă numit un cenzor/auditor financiar?

În viața unei societăți cu răspundere limitată, apar, în contextul extinderii afacerii, mai multe evenimente cu care aceasta are de a face. Unul dintre aceste evenimente este mărirea numărului asociaților, prin diferite metode, printre care menționăm cesiunea de părți sociale sau cooptarea de noi asociați și majorarea de capital social. În mod normal, numarul asociaților nu afectează activitatea societății, însă

Read more

17
Aug

Aspecte privind modificarea cererii de chemare în judecată

Modificarea cererii de chemare în judecată reprezintă facultatea recunoscută prin lege reclamantului, în cadrul unui proces civil, exprimând prerogativa acestuia de a opera schimbări cu privire la  părțile, obiectul sau cauza cererii sale. Aceasta este reglementată în cadrul art. 204 NCPC, astfel: (1) Reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună  noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul

Read more

18
May

Constatarea nulității absolute a documentelor constitutive ale fundației vs. constatarea dizolvării de drept

Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități. (art. 15 alin. 1 din OG 26/2000). Pentru a putea înființa o fundație membrul/ii

Read more

12
May

Stabilirea sediului social al unei firme la sediul avocatului

Sediul social reprezintă unul din elementele principale care trebuie avute în vedere în momentul înființării unei firme, fie ea S.R.L.,  S.A., sau orice entitate reglementată de Legea nr. 31/1990. Pentru ca o societate să poată funcționa, aceasta trebuie să aibă un sediu social. Astfel, potrivit art. 7 din Legea nr. 31/1990, printre elementele care trebuie să se regăsească în mod

Read more