Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Obligaţia de confidenţialitate în negocierile precontractuale

Confidenţialitatea informţiilor divulgate de părţi în faza precontractuală reprezintă o obligaţie legală, prevazută în mod expres de art. 1184 din Noul Cod Civil care dispune în teza a doua a textului, faptul că încălcarea acesteia atrage răspunderea părţii în culpă. Aceasta obligaţie subzista şi în situaţia în care parţile nu finalizează negocierile printr-un contract, ci...