Tag: plângerea contravenţionala

5
Feb

Audierea martorilor

Audierea martorilor – Hotărârea din 6 octombrie 2020 în Cauza GIURGI împotriva ROMÂNIEI   În 14 ianuarie 2021 a fost publicată Hotărârea Curtii Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Giurgi împotriva României. În esență, Curtea a reținut faptul că neascultarea unui martor, mai ales în situația în care era vorba despre singura mărturie a unei persoane care asistase direct

Read more

17
Mar

Confiscarea bunurilor

Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii Consideraţii generale          Măsura confiscării bunurilor se aplică în mod complementar sancţiunilor principale dispuse de organele de control ale autorităţilor, în anumite condiţii deosebite, care pot rezulta fie din normă generală care dispune cu privire la regimul juridic al contravenţiilor, respectiv OG 2/2001, fie din legi speciale. În principal, în procedura de

Read more