5 lucruri pe care orice antreprenor trebuie să le știe despre contractul colectiv de muncă

Contractul colectiv de muncă stabilește prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor cu caracter minimal aplicabile la nivel de societate – acest lucru însemnând că în contractele individuale de muncă de la nivelul societății vor putea fi acordate mai multe drepturi angajaților, dar nu mai puține. Înainte de începerea negocierilor, angajatorul trebuie să se asigure că salariații șiau ales unul sau mai mulți reprezentanți și dacă nu, să îi ajute (oferindu-le timpul și locul necesar alegerii acestuia). Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor.

Primul lucru important de știut în ceea ce privește contractele colective de muncă este acela că este obligatorie negocierea contractelor colective pentru toţi angajatorii care au cel puţin 21 de salariaţi.

Deci conform Codului Muncii, nu semnarea și depunerea la ITM a contractului colectiv de muncă este obligatorie, ci negocierea. Acest lucru înseamnă că angajatorul are obligația ca periodic să inițieze negocierea contractului colectiv de muncă. Negocierea se poate finaliza cu semnarea contractului (în cazul ideal) sau cu semnarea unui proces verbal prin care se consemnează solicitările reprezentantului sau reprezentanților salariaților și acordul sau dezacordul reprezentantului angajatorului (de obicei Directorul de Resurse Umane sauDirectorul societățîi).

Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor. Al doilea lucru important de știut este acela prin care în contractul colectiv de muncă la nivelul societății se negociază nu numai nivelul minim salarial ci și zilele libere pe care angajatorul le poate acordă în cazul unor ocazii deosebite (decesul unui membru de familie, căsătoria angajatului, nașterea sau adoptarea unui copil, etc), verificarea aptitudinilor înainte de angajare, condițiile decontării cheltuielilor de transport și cazare, acordarea unei indemnizații în cazul salariaților care călătoresc în interes de serviciu sau sunt detașați, acordarea de bonusuri sau alte avantaje -plata unor antrenamente sportive sau asigurări sau condițiile suspendării contractului individual în cazul absenței nemotivate de la serviciu.

Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional se încheie pe o durată de patru ani şi cum cel negociat în anul 2006 a fost aplicabil pe perioada 2007-2010, începând cu anul 2011 nu mai este în vigoare Contractul Colectiv de Muncă la Nivel Național, în consecință la negocierea contractului colectiv de muncă se pornește de la prevederile din Codul Muncii – societatea nu este obligată să acorde zile libere pentu ocazii speciale, nu este obligată să acorde concedii neplătite pentru studii, etc.

Toate aceste lucruri se pot discuta pentru fiecare societate în cadrul negocierilor pentru Contractul Colectiv de muncă. Al treilea lucru esențial de știut este cel legat de informarea pe care reprezentantul societății trebuie să o facă către reprezentanții salariaților. Informaţiile pe care angajatorul sau organizaţia patronală le va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali ori a reprezentanţilor angajaţilor, după caz, vor cuprinde cel puţin date referitoare la:

  • situaţia economico-financiară la zi;
  • situaţia ocupării forţei de muncă (ce posturi disponibile există în societate, dacă este necesară efectuarea unor concedieri colective în perioada apropiată, etc) .

Fiind vorba de o negociere, nu toate solicitările angajaților trebuie acceptate, dar împreună cu aceștia trebuie găsită o soluție viabilă pentru ambele părți – angajator și angajați. Al patrulea lucru la care reprezentantul societății trebuie să fie atent este cel referitor la perioada pentru care contractul este valabil, respectiv acela conform căruia contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni.

Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă o singură dată, cu cel mult 12 luni. Cele mai multe contracte colective de muncă sunt încheiate pentru 2 ani, dar reprezentantul societății trebuie să aibă grijă să pornească negocierea cu cu cel puţîn 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractului colectiv de muncă. Nu în ultimul rând, societățile trebuie să aibă în vedere faptul că

Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă. ITMul verifică îndeplinirea întregii proceduri (alegerea reprezentanților salariaților, negocierea, clauzele contractului) și poate cere lămuriri sau documente suplimentare.

Leave A Comment