Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Concedierea salariaților care se află în concediu pentru creșterea copilului

Noutate legislativă privind concedierea salariaților care se află în concediu pentru creșterea copilului

În data de 8 aprilie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 Ordonanța de urgență nr. 26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Potrivit notei de fundamentare a Ordonanței nr. 26/2021, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea conoravirusului SARS-CoV-2, pe perioada instituirii stării de urgență/stării de alertă au fost adoptate o serie de măsuri în domeniul protecției sociale cu impact direct sau indirect, inclusiv în ceea ce privește solicitanții/beneficiarii drepturilor reglementate de OUG nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, dacă anul 2020 s-a caracterizat prin suspendarea unor activități economice pe perioada stării de urgență și respectiv a stării de alertă, în anul 2021 se preconizează reluarea activităților economice, având în vedere vaccinarea populației și relaxarea treptată a restricțiilor.

Se preconizează că, prin noile măsuri adoptate, întoarcerea la activitatea profesională va avea un impact pozitiv asupra evoluției profesionale a părintelui, generând și o plusvaloare economiei naționale.

Cu toate acestea, actul normativ în cauză cuprinde și prevederi ce privesc clarificarea reglementărilor privind perioadele în care nu poate interveni încetarea raportului de muncă/de serviciu, respectiv perioada în care părintele se află în concediul pentru creșterea copiilor ori în plata stimulentului de inserție.

Astfel, până la momentul intrării în vigoare a acestui act normativ, se prevedea la art 25 alin (2) punctul a) din OUG nr. 111/2010 faptul că este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Perioada de timp în care opera această interdicție era cea prevăzută la alin. 3 al aceluiași articol, anume 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate.

Practic, pe o perioadă de 6 luni de la revenirea definitivă în unitate a salariatului, contractul de muncă al acestuia nu putea fi desfăcut, nici măcar disciplinar prin aplicarea sancțiunii prevăzute de art. 248 alin. (1) litera e) din Codul Muncii – desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Noile reglementări ale Ordonanței nr. 26/2021 modifică acest aspect, printre altele, renunțând la termenul de 6 luni în care opera interdicția angajatorului privind dispunerea  încetării raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Așadar, începând cu data revenirii salariatului din concediu, se poate decide concedierea acestuia de către angajator.

De asemenea, interdicția angajatorului de a dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în acest context nu se aplică concedierilor pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentuluji angajatorului, în condițiile legii și nici în situațiile prevăzute la art. 90 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

 Această modificare legislativă este de mare importanță, venind în sprijinul angajatorilor care vor beneficia de o libertate sporită cu privire la desfacerea contractelor de muncă în contextul revenirii definitive a salariatului după concediul pentru creșterea copilului.

 

Avocat Elena Manea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *