Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Ada GrozeaFebruary 14, 20220

Angajatorii pot primi subvenții pentru angajarea anumitor categorii de salariați

Subvenția pentru efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

Angajarea absolvenților pentru un stagiu de practică poate aduce angajatorului o sumă în cuantum de 2.250 de lei pe lună, pe întreaga perioadă a derulării contractului de stagiu. Majoritatea contractelor de stagiu au o durată fixă de șase luni.

Subvenția pentru angajarea absolvenților

Angajatorii care angajează pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o suma în valoare de 2.250 de lei. Spre deosebire de subvenția indicată anterior, aceasta se oferă pentru angajarea de absolvenți si nu pentru efectuarea stagiului.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Absolvenţii pot fi încadraţi în aceste condiții, o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Angajatorii care încadrează absolvenţi sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii contractului.

Dacă raporturile de munca încetează în anumite condiții anterior termenului de 18 luni, angajatorul este obligat sa restituie în totalitate subvenția, plus dobânda de referință a Băncii Nationale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă.

Angajatorii care angajează absolvenții încadrați peste 12 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contribuțiilor sociale datorate de angajator pentru aceste persoane.

 

Subvenția pentru angajarea anumitor categorii de persoane

  1. tinerilor NEET – Tinerii NEET sunt acele persoane cu vârsta cuprinsa între 16 si 30 de ani, care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.
  2. șomerilor de lunga durata – Șomerii de lungă durată sunt definiți drept acele persoane înregistrate la agențiile de munca pe o perioada mai mare de 12 luni, în cazul celor cu vârsta minimă de 25 de ani, și pe o perioadă de șase luni, pentru cei care au vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani.
  3. șomerilor care sunt unici susținători ai familiilor monoparentale
  4. persoanelor cu handicap
  5. șomerilor de peste 45 de ani si a celor aproape de pensie – persoanele aproape de pensie sunt cele șomere care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condițiile pentru a obține pensia anticipată parțial sau pentru limită de vârstă. Angajatorul primește subvenția pe toată durata perioadei angajării, până la îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Pentru angajarea acestor persoane, angajatorul primește lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană în parte, o sumă în cuantum de 2.250 de lei.

Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care se încadrează în categoriile enumerate la punctele 1-4, cel puţin 18 luni de la data încheierii contractului.

Dacă raporturile de munca încetează în anumite condiții anterior termenului de 18 luni, angajatorul este obligat sa restituie în totalitate subvenția, plus dobânda de referință a Băncii Nationale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă.

Sumele acordate lunar sunt oferite proporțional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în munca. Mai mult, subvenția este acordată inclusiv pe durata concediului de odihna.

Facilităţile se acordă angajatorilor în situaţia în care tinerii NEET şi persoanele din categoriile menţionate la punctele 2-5 sunt înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.

 

Conditii de acordare

  1. Angajatorul trebuie sa nu fi avut in ultimii doi ani raporturi de munca sau de serviciu cu respectivele persoane angajate din categoriile speciale.
  2. Angajatorul nu trebuie sa dețină calitatea de administrator sau asociat la alți angajatori care au beneficiat de subvenții, iar rapoartele de munca au încetat prin acordul parților sau prin demisie in ultimii doi ani.
  3. Angajatorul nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale;
  4. La data solicitării acestei facilități angajatorul nu se afla în insolvență, în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare specială, suspendarea activității sau în aplicarea unor restricții asupra acestora.

Avocat Ada Grozea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!