Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745
ArticoleAv. Mihuț RaduFebruary 16, 20220

Obligația unor societăți de a stabili și implementa politici și mecanisme de control

Obligația unor societăți de a stabili și implementa politici, mecanisme de control şi proceduri interne de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului

 

Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a adus în sarcina unor persoane juridice, calificate de lege drept entități raportoare, o serie de obligații, precum:

 1. Obligația de a raporta, în anumite condiții, tranzacțiile către Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB);
 2. Obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane responsabile de aplicarea Legii;
 3. Obligația de a stabili prin politici şi norme interne, mecanisme de control şi proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
 4. Obligația de a audita politicile și normele interne în vederea testării acestora;
 5. Obligația de a asigura instruirea perioadică a angajaților cu privire la dispozițiile Legii.

 

În ultima perioadă, controalele ONPCSB asupra auditorilor și evaluatorilor autorizați s-au intensificat și au vizat cu precădere existența unor proceduri interne în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și implementarea efectivă a acestora.

Practic, autoritatea urmărește să verifice dacă:

 1. Societatea a desemnat o persoană responsabilă cu aplicarea Legii;
 2. Societatea are o politică internă care să conțină:
  1. Sistemul de evaluare a riscurilor și modul de implementare concret;
  2. Modul de aplicare a măsurilor simplificate de cunoaștere a clientelei;
  3. Modul de aplicare a măsurilor standard de cunoaștere a clientelei;
  4. Modul de aplicare a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei;
 3. Documente privind modul de aplicare a măsurilor de cunoaștere a beneficiarilor reali ai clientelei.
 4. Masurile aplicabile în materie de protecţie a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror ameninţări ori acţiuni ostile sau discriminatorii
 5. Dacă se efectuează periodic cursuri de instruire şi evaluare a angajaţilor în aplicarea Legii si a politicilor interne.

 

În urma controlului desfășurat, dacă ONPCSB constată că societatea nu și-a respectat obligațiile impuse de lege, poate aplica sancțiuni contravenționale, constând în avertisment sau amenda între limitele 10.000 lei si 90.000 lei majorate cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

 

Avocat Mihuț Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *