Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Aplicarea marcajului de conformitate CE

Anumite produse care sunt introduse pe piață necesită marcajul CE ca să poată fi vândute în Spațiul Economic European-SEE. Acesta dovedește că produsele au fost evaluate și respectă normele europene în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului.

Marcajul se aplică produselor comercializate în SEE, fabricate atât în interiorul, cât și în afara SEE.

Marcajul CE reprezintă un indicator-cheie (dar nu o dovadă) al conformității unui produs cu legislația UE și permite libera circulație a produselor în cadrul SEE și pe piața Turciei, indiferent dacă acestea sunt fabricate în cadrul SEE, în Turcia sau într-o altă țară terță.

Regulamentul nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor definește marcajul CE ca fiind „un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația comunitară de armonizare care prevede aplicarea sa pe produs.

Este de menționat faptul că marcajul CE nu servește unui rol comercial, în sensul că nu trebuie să constituie un instrument de marketing, ci acesta trebuie să indice conformitatea unui produs cu cerințele stabilite prin actele normative aplicabile.

De asemenea, un produs poate purta marcajul CE numai dacă face obiectul unei legislații de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea sa.

Marcajul CE este obținut doar de către producător, iar prin aplicarea marcajului, acesta declară faptul că procedurile adecvate de evaluare a conformității au fost încheiate cu succes. Pratic, producătorul este entitatea responsabilă de conformitatea produsului în cauză.

Marcajul CE este singurul marcaj de conformitate care indică faptul că un produs este conform cu legislația de armonizare de la nivelul Uniunii care prevede obligativitate aplicării marcajului CE.

De reținut faptul că marcajul CE înlocuiește toate marcajele de conformitate obligatorii care au aceeași semnificație cu acesta și care existau înainte de armonizare.

Aplicarea marcajului CE pe un produs care nu este reglementat de niciunul dintre actele legislative de armonizare ale Uniunii care prevede aplicarea marcajului este considerată înșelătoare, deoarece consumatorii pot avea impresia că produsul în cauză respectă anumite dispoziții ale legislației și că au parcurs anumite proceduri privind evaluarea siguranței și calității.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!