Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

Străinul, titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru a desfăşura activităţi de cercetare pentru o perioadă de până la 180 de...

În contextul ultimelor modificări aduse prin Legea nr. 283/ 2022 Codului Muncii a fost necesară și actualizarea modelului de contract-cadru pentru relațiile de muncă (contractul individual de muncă), astfel că un nou model a fost publicat recent în Monitorul Oficial și abrogă modelul anterior, care de la momentul intrării în vigoare a legii ante-precizate (22.10.2022)...

Din data de 26 Mai 2022 întră în vigoare Legea 144/2022 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Codul muncii, care prevede că salariații și foștii salariați pot accesa online datele din Registrul general de evidenţă a salariaţilor. Noutatea legislativă vine în sprijinul angajaților și foștilor angajați, având în vedere că înainte de publicarea prezetei...

În anumite situații, Administrația Națională de Administrare Fiscală va declara societățile care se află în cazurile prevăzute de articolul 92 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Așadar, dacă plătitorul persoană juridică: a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege, adică nu a depus pe perioada unui...

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 363 din data de 12.04.2022, a fost publicată Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (”Legea nr. 81/2022”) care transpune prevederile Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre...

Se poate întâmpla ca odată cu încheierea unui contract care implică o creanță, o datorie, părțile să nu fi stabilit încă de la început garanția pe care o va avea creditorul în executarea obligației de către debitor. Practic, între debitor și creditor există o creanță certă, lichidă și exigibilă, însă părțile nu au prevăzut obiectul...

În baza acordului părților și în funcție de specificul muncii desfășurate de către salariat, la momentul încheierii contractului individual de muncă sau prin act adițional la acesta se poate stabili, în mod clar și neechivoc, ca executarea obligațiilor de serviciu să nu se realizeze într-un loc de muncă stabil, ci în mai multe locuri succesive.