Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleJune 8, 20220

Ce semnifică contestația la executare și cum poți face acest lucru

Contestația la executare este procedeul juridic prin care se poate cere anularea unor măsuri luate in procedura de executare silită. In concret, se pot contesta incheierile date de executorul judecătoresc, precum si orice act de executare ori refuzul executorului judecatoresc de a efectua executarea silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Cei care pot apela la acest procedeu juridic sunt cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Procedura de executare silită este reglementată de Codul de Procedură Civilă și se aplica atat persoanelor fizice, cat si celor juridice. Cu alte cuvinte, prin intermediul procedurii de executare silită, un creditor ce se află în posesia unui titlu executoriu poate cere executarea silită a acestuia pentru recuperarea datoriilor. Debitorul are la îndemână contestația la executare silită, atunci când interesele sale sunt lezate prin actele de executare.

Contestația la executare silită se poate depune atunci când se constată următoarele:

  • Termenul de a cere executarea silită s-a prescris;
  • Modul în care a fost adus la cunoștință declanșarea procedurii de executare silită a fost încălcat;
  • Cadrul legislativ este încălcat;
  • Procedura de executare silită nu a ținut cont de termenii și condițiile publicității legale;
  • Bunurile supuse executării silite sunt exceptate de la urmărire.

Prin contestația la executare sunt avute în vedere anumite situații care ar putea determina stingerea obligației înscrise în titlul executoriu și nu desființarea hotărârii de executare. Atunci când titlul executoriu nu este emis de o instanță judecătorească se poate ca în contestația la executare să se includă anumite aspecte care țin de titlul executoriu și să se solicite desființarea acestuia.

Contestația la executare se poate depune atât de debitor, cât și de un terț care a fost prejudiciat, fiind inclus în procedura de executare silită.

Termene de depunere a contestației la executarea silită

Atunci când se solicită executarea silită, debitorul are un termen de 15 zile de la momentul în care i-a fost comunicat actul de executare silită sau de la data primei rețineri de la înființarea popririi pe venituri periodice (salarii, drept de pensie)de terțul poprit.

Termenul de 15 zile începe să curgă de la data în care debitorul sau terțul primește somația ori atunci când s-a declanșat deja primul act de executare.

În același timp, dacă bunul urmărit a fost vândut, în termen de 15 zile de la acest moment, cel ce solicită drept de proprietate asupra bunului respectiv, trebuie să depună contestație la executare.

Unde se depune contestația la executare silită?

Contestația la executare silită se depune fie la judecătoria din circumscripția unde se află domiciliul debitorului, fie la judecătoria de pe rază căreia se află bunul imobil ce face obiectul executării silite, fie la instanța unde titlul a devenit executoriu. În acest ultim caz, contestația la executare are în vedere solicitarea de lămuriri cu privire la titlul executoriu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!