Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Centrala Riscului de Credit

Centrala Riscului de Credit – CRC reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante din România faţă de acei debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte suma limită de raportare (20.000 lei), precum şi a informaţiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori.

CRC este reglementată de către Regulamentul BNR nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit. Regulamentele BNR au caracter obligatoriu pentru persoanele juridice publice și private, precum și pentru persoanele fizice, conform art. 48 din Legea 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Personele declarante la CRC sunt:

–       instituţiile de credit, persoane juridice române;

–       sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine;

–       instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special;

–       sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine înscrise în Registrul special;

–       instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare, potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile de monedă electronică;

instituţiile de plată, persoane juridice române, care înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare, potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele declarante au obligația să raporteze la CRC informația de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat, precum și informația despre fraudele cu carduri constatate.

Informaţia de risc de credit cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, şi operaţiunile în lei şi în valută prin care persoanele declarante se expun la risc faţă de acel debitor.

Operaţiunile prin care persoanele declarante se expun la risc sunt:

–       acordarea de credite;

–       asumarea de angajamente de către persoana declarantă, în numele debitorului, faţă de o persoană fizică, o persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate;

–       asumarea de angajamente de către persoana declarantă, în numele debitorului, faţă de altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României.

Cu informațiile colectate de la persoanele declarante, CRC organizează şi gestionează o bază de date care cuprinde:

a) Fişierul central al creditelor (FCC), care conţine informaţiile de risc de credit raportate de persoanele declarante, prelucrate şi difuzate de către CRC în vederea valorificării de către utilizatori în condiţiile păstrării secretului profesional;

b) Fişierul creditelor restante (FCR), care este alimentat lunar de FCC cu informaţii de risc de credit referitoare la debitori şi la creditele restante ale acestora faţă de toate persoanele declarante din România;

c) Fişierul grupurilor (FG), care este alimentat lunar de FCC cu informaţii despre grupuri;

d) Fişierul fraudelor cu carduri (FFC), care conţine informaţii despre fraudele cu carduri comise de posesorii de carduri de debit şi/sau de credit.

Informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri sunt menţinute în FCR şi FFC pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.

De asemenea, CRC realizează și difuzarea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri către utilizatori (persoanele declarante și Banca Națională a României). Difuzarea informaţiilor de CRC către persoanele declarante se face în două moduri:

 • Rapoarte lunare care cuprind informaţii privind toţi debitorii pe care persoana declarantă i-a raportat în luna respectivă. Pentru fiecare debitor raportat, raportul lunar conţine toate informaţiile disponibile la CRC referitoare la creditele şi angajamentele de care acesta a beneficiat de la toate persoanele declarante, fără a se preciza identitatea instituţiei creditoare (situaţia riscului global);
 • Ca răspuns la interogările (cereri de consultare) on-line în cazul cărora persoanele declarante pot solicita două tipuri de informaţii: situaţia riscului global şi situaţia creditelor restante (pe o perioadă de şapte ani).

Trebuie precizat că pentru debitorii raportaţi de persoanele declarante, informaţiile sunt furnizate necondiţionat, în timp ce, pentru clienţii – debitori potenţiali, accesul persoanelor declarante este condiţionat de obţinerea prealabilă a acordului clienţilor respectivi.

Persoana recenzată care contestă corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a CRC pe numele său, fără a cunoaşte persoana declarantă – sursă a erorii, poate solicita persoanei declarante care i-a remis informaţia de risc de credit şi/sau informaţia despre fraudele cu carduri declanşarea procedurii de conciliere în cel mult o zi lucrătoare de la consultarea bazei de date a CRC. O informaţie poate fi supusă procedurii de conciliere o singură dată de către persoana recenzată. Procedura este reglementată în detaliu de către art. 33 din Regulamentul BNR 2/2012.

2 comments

 • Vulpe -Grigorasi

  May 31, 2019 at 7:26 am

  Daca un credit este declarat in afara bilantului in crc si inregistrat in 2012 de ce mai figureaza in baza de date daca au trecut 7 ani si nu mai poti accesa un credit?

  Reply

  • Grecu si Asociații

   June 13, 2019 at 6:47 am

   Buna ziua,

   Va recomandam sa va adresati cu o cerere de informatii directa prin care sa solicitati un raspuns in scris. In mod normal ar trebui sa fie sters din baza de date, insa uneori se intampla ca din factori multipli sa figureze in continuare. Redactati si adresati in mod direct o adresa prin care sa solicitati aceste lamuriri si ar trebui sa primiti un raspuns in 30 de zile.
   Daca doriti sa va asistam in redactarea adresei, va rugam sa ne scrieti la adresa office@greculawyers.ro si va va contacta un avocat.

   Cu stima,
   Echipa Grecu si Asociatii

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *