Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
Ana Maria LinteArticoleJanuary 17, 20180

Codul CAEN și codul EORI

CAEN= Clasificarea activităților din economia națională.

EORI = Numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici.

Codul CAEN propriu-zis este un indice numeric specific unor anumite activități economice. Pentru a putea înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului o persoană fizică sau o societate este obligatoriu să se solicite înregistrarea a cel puțin un cod CAEN în vederea desfășurării activității economice. În cazul societăților pot fi alese un număr nelimitat de coduri, pe când în cazul înregistrării persoanelor fizice autorizate pot fi alese maximum 5 coduri CAEN.

Codurile CAEN sunt influențate de factorii economici și sociali potrivit modului de funcționare și organizare a societății românești, a economiei naționale și a dorinței de armonizare la clasificările utilizate pe nivelul spațiului european și al spațiului internațional.

Codurile CAEN reprezintă obiectul principal / secundar (activități secundare) de funcționare a unei societăți și  sunt autorizate prin intermediul Actului Constitutiv.

În cazul în care obiectul de activitate al societăți cuprinde activități reglementate de legislația vamală, cum ar fi operațiuni de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum și operațiuni prealabile sosirii sau plecării mărfurilor care se introduc și  se scot de pe teritoriul Comunității Europene. Este obligatoriu potrivit  Regulamentului  (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 acordarea unui număr EORI, în vederea utilizării acestuia la toate operațiunile vamale derulate de agentul economic pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

În România, codul EORI se solicită la direcțiile regionale vamale în a căror rază de competență teritorială își au sediul/sunt stabilite sau, în cazuri excepționale, la birourile vamale de frontieră. Autoritatea competentă ce se ocupă de autorizarea codurilor este Direcția Generală a Vămilor. Cererea de înregistrare se solicită pe site-ul Autorități Vamale Române și se completează în aplicația națională EORI.

Actele necesare pentru obținerea codului EORI sunt:

  • certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comertului;
  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanțelor Publice;
  • documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal;
  • actul constitutiv al operatorului economic.

Codul EORI trebuie solicitat și de către persoanele fizice care desfășoară activitățile enumerate mai sus, fiind necesare următoarele acte:

  • documentele de înregistrare eliberate de autoritaţile cu atribuții în acest sens;
  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanțelor Publice;
  • documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal;
  • cartea de identitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!