Tag: Actul constitutiv

23
Jun

Excluderea și retragerea asociaților

Care sunt cazurile de excludere si cand se poate retrage un asociat din cadrul societatii?   ▶ Poate fi exclus din societatea cu răspundere limitată, în nume colectiv, în comandită simplă sau asociatul: a) care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat; b) cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil; c)

Read more

2
Dec

Cum sunt afectați antreprenorii de modificările aduse legii societăților

Anul 2020 a fost unul extrem de important din perspectiva modificărilor intervenite în cadrul legii 31/1990, cunoscută și ca legea societăților. Cel mai probabil, motivul pentru care legea a fost modificată într-o manieră atât de relevantă a fost acela al procedurilor dificile ce trebuiau să fie îndeplinite la momentul înființării unei societăți, dar și în cursul funcționarii acesteia, în procedura

Read more

17
Jan

Codul CAEN și codul EORI

CAEN= Clasificarea activităților din economia națională. EORI = Numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici. Codul CAEN propriu-zis este un indice numeric specific unor anumite activități economice. Pentru a putea înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului o persoană fizică sau o societate este obligatoriu să se solicite înregistrarea a cel puțin un cod CAEN în vederea desfășurării activității

Read more

19
Dec

Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată

Actul constitutiv reprezintă o manifestare de voinţă exprimată în formă scrisă a unor persoane fizice sau juridice de a constitui o societate comercială. Indiferent de forma juridică, societatea comercială ia naştere prin încheierea actului constitutiv de către asociaţi. Societatea cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut. Există posibilitatea de a se constitui şi prin actul de

Read more