Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Codul EU al drepturilor in mediul online

Comisia Europeana a emis Codul UE al drepturilor in mediul online („Codul”), cod ce reuneste drepturile si principiile fundamentale consacrate de legislatia Uniunii Europene care protejeaza cetatetii statelor memvre atunci cand acestia utilizeaza retele si servicii oferite online.

Prezentul Cod nu creeaza drepturi noi, ci reuneste drepturile si principiile existente. Codul nu este, in sine, executoriu, insa drepturile si principiile specifice pe care le descrie sunt executorii in temeiul instrumentului juridic din care deriva (regulamente europene/directive).

Astfel, Codul a fost elaborat in vederea aducerii la cunostinta consumatorilor a drepturilor si principiilor consacrate la nivelul Uniunii, necesitatea acestuia fiind data de faptul ca drepturile si principiile nu sunt usor accesibile si identificabile de catre consumatori avand in vedere faptul ca acestea se regasesc in mod dispersat in diverse directive, regulamente si coventii din domeniul comunicatiilor electronice, al comertului electronic si al protectiei consumatorului.

Printre cele mai importante aspecte prevazute in cuprinsul Codului se regasesc drepturile si principiile aplicabile achizitionarii de bunuri sau servicii online.

Astfel, fiecare consumator din UE are dreptul sa primeasca din partea unui comerciant informatii esentiale clare, corecte si inteligibile despre un produs sau un serviciu inainte de efectuarea unei achizitii online.

Informatiile pe care comerciantul trebuie le prezinte consumatorului trebuie sa includa: principalele caracteristici ale produsului, pretul cu toate taxele incluse, costurile de livrare, modalitatile de plata, livrare sau executare, identitatea si adresa geografica a comerciantului, existenta dreptului de retragere din contract sau de reziliere a contractului (pentru produsele care implica un astfel de drept), perioada pentru care oferta sau pretul raman valabile si, dupa caz, durata minima a contractului, de asemenea, informatiile trebuie sa cuprinda si diferitele etape tehnice de urmat pentru incheierea contractului; daca contractul va fi sau nu arhivat si accesibil; mijloacele tehnice de identificare si corectare a erorilor de introducere a datelor si limbile propuse pentru incheierea contractului.

Dupa plasarea unei comenzi online, consumatorul are dreptul sa primeasca o confirmare de primire a comenzii, fara Intarzieri nejustificate, pe cale electronica. In acelasi sens Codul prevede faptul ca fiecare consumator are dreptul sa primeasca, in urma comandarii unor bunuri sau servicii, confirmarea informatiilor esentiale ale contractului in scris sau pe un suport durabil, informatii  ce trebuie furnizate cel tarziu la momentul livrarii bunurilor sau, in cazul serviciilor, in timp util in cursul executarii acestora.

De asemenea, consumatorul are dreptul de acces usor, direct si permanent cel putin la numele si adresa geografica a furnizorului, la adresa electronica sau la site-ul web, la registrul comercial in care furnizorul de servicii este inregistrat si la numarul sau de inregistrare, la titlul profesional si la organismul profesional la care este inregistrat furnizorul si, dupa caz, la datele privind TVA si la orice alte date care permit contactul rapid si efectiv cu furnizorul.

Consumatorul din mediul online trebuie sa aiba acces la codul de conduita adoptat de comerciant si la clauzele si conditiile generale ale contractului intr-un mod care sa ii permita sa stocheze si sa reproduca informatiile respective.

Consumatorii, inclusiv din mediul online, din Uniune sunt protejati impotriva clauzelor abuzive, astfel desi contractul ramane valabil, clauzele cu caracter abuziv nu vor fi aplicabile consumatorilor, iar acestia nu vor fi obligati sa se supuna acestora.

In conformitate cu prevederile Codului sunt considerate in special ca fiind abuzive urmatoaree clauze:

  • clauzele contractuale cu care consumatorul nu a putut sa se familiarizeze Inainte de Incheierea contractului, dar care sunt obligatorii pentru acesta;
  • clauzele contractuale care exclud sau obstructioneaza dreptul consumatorului de a introduce actiuni In justitie sau de a exercita orice alta cale de atac (de exemplu, solicitand consumatorului sa supuna litigiile In mod exclusiv arbitrajului);
  • clauzele contractuale care prelungesc In mod automat un contract cu durata determinata, atunci cand termenul In care consumatorul trebuie sa Isi exprime intentia de a nu prelungi contractul este nerezonabil de scurt;
  • clauzele contractuale care permit cresteri considerabile ale preturilor fara a oferi consumatorului dreptul de a rezilia contractul.

Consumatorul din mediul digital, are dreptul sa inainteze o plangere autoritatilor nationale competente sau sa introduca o actiune in justitie impotriva unui comerciant din Uniune care aplica practici comerciale neloiale, in egala masura consumatorii nu trebuie sa fie indusi in eroare sau expusi la practici comerciale agresive.

Astfel, informatiile furnizate de catre comercianti trebuie sa fie adevarate, clare, exacte si fundamentate, permitand consumatorilor sa faca alegeri in cunostinta de cauza fara a fi indusi in eroare sau expusi la practici comerciale agresive.

In ceea ce priveste, forma pe care o imbraca caluzele abuzive in mediul online, Codul ne exemplifica cateva exemple de practici neloiale intalnite in mediul online, astfel:

  • unui comerciant nu ii este permis sa lanseze o invitatie de achizitionare a unor produse la un anumit pret, daca refuza ulterior sa preia comenzi pentru acestea sau sa le livreze intr-un termen rezonabil, cu intentia de a promova un produs diferit ( „bait and switch” – „momeala si inlocuire”);
  • unui comerciant nu ii este permis sa descrie un produs ca fiind „gratis” sau „fara taxe” sau similar, daca consumatorul trebuie sa plateasca o suma care depaseste costurile inerente legate de raspunsul sau la practica comerciala si de ridicarea produsului sau plata livrarii acestuia;
  • unui consumator nu i se poate cere sa plateasca sau sa returneze produsele nesolicitate furnizate de un comerciant („vanzare fortata”).

Nu in ultimul rand, este important de precizat faptul ca desi consumatorii online din UE au dreptul sa actioneze si sa fie actionati in justitie in chestiuni privind contracte cu consumatori, intr-o instanta din locul de domiciliu al consumatorului, pe baza libertatii de alegere, partile pot sa aplice o alta legislatie, atat timp cat aceasta ofera consumatorului acelasi nivel de protectie ca si legislatia tarii sale de resedinta.

De asemenea, consumatorii au posibilitatea sa solutioneze un litigiu privind o operatiune online in afara unei instante de judecata, prin interventia unor entitati de solutionare alternativa a litigiilor, daca acestea exista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *