Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Deschidere a procedurii insolvenței de către debitorul aflat în stare de insolvență

Obligația de formulare a cererii de deschidere a procedurii insolvenței de către debitorul aflat în stare de insolvență

Insolvența este acea stare a patrimoniului unui debitor care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, această stare fiind prezumată atunci când debitorul nu a plătit datoria sa față de creditor în termen de 60 de zile de la scadență (prezumția e relativă) sau când se dovedește că debitorul nu va avea fonduri bănești disponibile la data scadenței.

Procedura insolvenței, în schimb, este o procedură colectivă instituită pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a unei șanse de redresare a activității acestuia.

În vederea protejării drepturilor creditorilor, dar și pentru menținerea unui circuit economic sănătos, Legea 85/2014 stabilește în sarcina debitorului aflat în stare de insolvență obligația de a formula, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență, o cerere ce va fi adresată tribunalului prin care să solicite aplicarea legii insolvenței.

Neintroducerea sau introducerea tardivă de către reprezentantul legal al persoanei juridice a cererii de deschidere a procedurii insolvenței într-un termen care depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariția stării de insolvență constituie infracțiunea de bancrută simplă, care se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Însă, având în vedere situația economică dificilă cauzată de restricțiile impuse de pandemia Covid 19 și consecințele, în special economice, ale acestora, legiuitorul a adoptat Legea nr. 220/2022.

Printre prevederile actului normativ se numără și ideea că solicitarea intrării în procedura insolvenței să fie opțională pentru debitori, însă prevederea a fost una temporară în sensul că timp de un an de la intrarea în vigoare a legii, adică până la 22.07.2023, debitorii aflați deja în stare de insolvență sau care ajung între timp în această situație să scape de obligația de a solicita tribunalului intrarea în procedura specială.

Această lege a reintrodus temporar regula opționalității, care a expirat la finalul zilei de 22 iulie 2023, ceea ce înseamnă că termenul obligatoriu de 30 de zile a început să curgă din nou din 23.07.2023.

Trebuie menționat că în lipsa obligației legale de a solicita intrarea în insolvență, efectele se răsfrâng nu doar asupra debitorului, ale cărui șanse de salvare scad, ci și asupra creditorilor și, în general, asupra sănătății mediului de afaceri.

Prin urmare, obligația formulării de către debitorul aflat în stare de insolvență a unei cereri de deschidere a procedurii produce din nou efecte începând cu 23.07.2023.

Avocat Daniel Pavelescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *