Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745
ArticoleDenisa MateiFebruary 15, 20230

Entităţile private pot verifica identitatea persoanelor online?

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,în cadrul Forumului Economic UE-Asia Centrală afirma că digitalizarea pune în centru oamenii, companiile și drepturile acestora.

Autoritatea pentru digitalizarea României este o instituție înființată în 2020 și are drept scop digitalizarea societății românești. Rezultatul dorit este eficientizarea proceselor atât din mediul public, cât și din mediul privat.

Astfel, conform normelor actuale, este posibilă identificarea la distanţă a persoanelor prin mijloace video. Această activitate este realizată de către furnizori de servicii de identificare a persoanei la distanţă prin mijloace video, înregistraţi în România, ce- și pot desfășura activitatea numai după obţinerea avizului emis de către Autoritatea pentru Digitalizarea României. Se supun normelor privind identificarea video la distanță: prestatorii de servicii de încredere, prestatorii de servicii de plată, instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, organismele din sectorul public, terții de verificare a identității.

Procesul de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video se realizează cu ajutorul unui sistem. Conform articolului 5 alin. 2 din Normele privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, „Pentru verificarea identităţii persoanei la distanţă utilizând mijloace video se utilizează atât documentele de identitate, a căror imagine este capturată prin mijlocul video, cât şi date sau informaţii obţinute din surse credibile şi independente, în măsura în care sunt disponibile, inclusiv pe bază de acorduri/parteneriate încheiate între instituţii publice sau private şi furnizorii de servicii de identificare, de exemplu: baze de date ale organismelor din sectorul public, baze de date private care conţin informaţii de la autorităţi publice, rapoarte de audit, documente fiscale, extrase de cont etc.”

Această medodă poate fi privită cu scepticism de unele persoane în ceea ce privește siguranța și veridicitatea datelor, însă este necesar de punctat că înainte de elaborarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video este realizată o analiză de risc. Această acoperă “în special riscurile legate de prezentarea documentelor de identitate falsificate, a canalelor de comunicare, precum şi riscurile privind conservarea incorectă a probelor.”, conform articolului 13 din Normele privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video. În plus, sunt implementete cerinţele tehnice şi de securitate pentru verificarea autenticităţii, validităţii şi integrităţii documentelor de identitate.

Așadar, posibilitatea verificării identității online este o medodă care înlesnește relațiile cu instituțiile publice, dar și cu cele din mediul privat, care facilitează mediul de afaceri și duce la o creștere durabilă a economiei.

Denisa Matei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *