Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Integrarea în viaţa economică, culturală şi socială a străinilor

Statul român asigură condiţiile pentru integrarea străinilor cărora li s-a acordat un drept de şedere în România, în viaţa economică, socială şi culturală a ţării, precum şi accesul acestora la sistemul de educaţie.

În acest scop  pot fi organizate şi desfăşurate activități precum: cursuri de limba română, cursuri şi alte forme de perfecţionare şi pregătire profesională, asigurarea informării cu privire la drepturile şi obligaţiile străinilor, precum şi asupra oportunităţilor de integrare în societatea românească, cursuri de cunoaştere a istoriei, culturii, civilizaţiei şi a sistemului de drept din România sau întâlniri prilejuite de diferite evenimente, la care să participe şi cetăţeni români, în scopul promovării cunoaşterii şi înţelegerii reciproce.

În toate activităţile pe care le desfăşoară, instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale vor asigura protecţia străinilor împotriva oricărei forme de discriminare.

Străinii, titulari ai dreptului de şedere pe termen lung, beneficiază, în condiţiile legii, de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte:

 1. accesul la piaţa muncii, inclusiv în privinţa condiţiilor de angajare şi de muncă, la activităţi economice în mod independent şi la activităţi profesionale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legislaţiei speciale privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu condiţia ca activitatea desfăşurată să nu presupună, chiar şi ocazional, exercitarea unor prerogative ale autorităţii publice,
 2. accesul la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu;
 3. echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 4. securitatea socială, asistenţa şi protecţia socială;
 5. asistenţa de sănătate publică;
 6. deduceri de impozit pe venitul global şi scutiri de taxe;
 7. accesul la bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe;
 8. libertatea de asociere, afiliere şi apartenenţă la o organizaţie sindicală sau profesională.

Totodată străinii titulari ai unui drept de şedere temporară, încadraţi în muncă, şomeri înregistraţi sau cercetători, beneficiază, în condiţiile legii, de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte:

 1. condiţiile de muncă, inclusiv în ceea ce priveşte salarizarea şi măsurile de protecţie împotriva concedierii sau a altor tratamente defavorabile din partea angajatorului, plăţile restante care urmează a fi efectuate de către angajatori, referitoare la eventualele remuneraţii restante, precum şi cerinţele în materie de securitate şi sănătate în muncă;
 2. accesul la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv a acordarea burselor de studiu;
 3. echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 4. securitatea socială;
 5. asistenţa şi protecţia socială;
 6. asistenţa de sănătate publică;
 7. deduceri de impozit pe venitul global şi scutiri de taxe;
 8. accesul la bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe;
 9. libertatea de asociere, afiliere şi apartenenţă la o organizaţie sindicală sau profesională, inclusiv în ceea ce priveşte drepturile şi avantajele conferite de astfel de organizaţii;
 10. serviciile oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Cu toate acestea asistența și protecția socială nu se aplică în cazul străinilor titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă obţinut în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri sau ai dreptului de şedere temporară în scop de detaşare.

Trebuie menționat că străinii care au fost încadraţi în muncă pe teritoriul României sau urmaşii acestora beneficiază de dreptul la pensie pentru limită de vârstă, invaliditate sau deces, chiar dacă nu mai locuiesc în România, în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români ori urmaşii acestora care nu mai locuiesc în România.

Totodată și străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrători IC T beneficiază de tratamentul aplicat salariaţilor detaşaţi pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă.

Avocat Cristian Badea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *