Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Măsuri pentru întoarcerea la locul de muncă în contextul COVID-19

Măsuri pentru întoarcerea la locul de muncă în contextul COVID-19

-recomandările Comisiei Europene-

 

Comisia Europeană a publicat în luna aprilie un ghid care, deși nu trebuie aplicat în mod obligatoriu, conține anumite direcții ce au ca scop sprijinirea angajatorilor și a persoanelor angajate astfel încât să fie asigurat un nivel corespunzător de protecție într-un mediu de lucru care s-a schimbat semnificativ în urma pandemiei de COVID-19, fie că vorbim despre munca de la domiciliu, fie despre întoarcerea la sediul unde activitatea se desfășura în trecut. Printre principalele puncte expuse în cadrul ghidului se numără următoarele: reducerea expunerii la COVID-19, reluarea activității după o perioada de pauză, gestionarea ratei de absenteism sau gestionarea angajaților care lucrează de acasă.

În cadrul documentului publicat se vorbește depre întoarcerea la activitățile necesare funcționarii economiei, după reluare ca urmare a reducerii în mod evident a ratei de răspândire a noului coronavirus. Revenirea la locurile de muncă apare ca urmare a diminuării restricțiilor aplicate la nivelul statelor, măsuri ce au condus la reducerea sau inclusiv întreruperea totală a activităților economice.

REDUCEREA EXPUNERII LA COVID-19 LA LOCUL DE MUNCĂ

Importanța implementării unor măsuri de siguranță este crucială atunci când avem în vedere întoarcerea la locul de muncă și asigurarea unui mediu sigur în cadrul căruia angajații să se simtă în siguranță. Este necesară astfel, primordial, evaluarea riscurilor concrete și stabilirea unei ierarhii a măsurilor de protecție. Exemple de măsuri care conduc la reducerea riscului ar putea fi următoarele: desfășurarea activităților esențiale doar cu salariații esențiali și, dacă este posibil, prin intermediul telefonului sau videoconferintei; reducerea  pe cat posibil a contactului între angajați, iar dacă este posibil oferirea unor spații de lucru precum birou/sala în care să fie singuri; eliminarea, pe cât posibil, a interacțiunii dintre clienți și angajați; livrările de bunuri la sediul societății să fie efectuate în afară unității, iar angajaților să le fie furnizate mijloace de dezinfectare; în măsura în care contactul nu poate fi evitat, acesta să nu dureze mai mult de 15 minute.

Desigur, măsurile descrise mai sus nu sunt nicidecum exhaustive și trebuie aplicate în funcție de activitatea efectivă a fiecărui agent economic, fiind posibil ca fiecare in parte să suporte anumite limitări în ceea ce privește măsurile ce pot fi implementate.

 

RELUAREA ACTIVITĂȚII DUPĂ O PERIOADĂ DE PAUZĂ

Comisia Europeană recomandă ca angajatorii să aibă în vedere în mod special în planul de întoarcere la locul de muncă posibilitatea ca salariații să se confrunte cu temeri sau îngrijorări legate de mediul de lucru care pot conduce la afectarea sănătății psihice. Pot fi avute în vedere discuții mai dese cu angajații și încurajarea acestora și, de ce nu, implementarea unor programe de sprijinire sau consiliere. Se recomandă de asemenea și contactarea furnizorului de medicină a muncii și a consultatului în materie de securitate și santate și discutarea despre planul alcătuit.

 

GESTIONAREA RATEI MARI DE ABSENTEISM

Dat fiind contextul generat de COVID-19 și posibilitatea infectării în mod direct a angajaților sau a unor rude ale acestora pe care trebuie să le supravegheze sau ajute, este posibil ca la nivel intern să ia naștere fenomenul absenteismului în rândul salariaților. În astfel de situații, se recomandă menținerea volumului suplimentar de muncă la un nivel cât mai scăzut și inițierea unor proceduri de instruire a angajaților astfel încât aceștia să poată îndeplini și atribuțiile esențiale ale altor colegi.

 

GESTIONAREA ANGAJATILOR CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA DE ACASĂ

Urmare a condițiilor stabilite pentru a diminua riscurile pandemiei de COVID-19, majoritatea angajaților au fost fie îndrumați, fie forțați să lucreze de acasă. Desigur, acest lucru este posibil prin intermediul stabilirii unor politici care să reglementeze modalitatea de lucru de la domiciliu. Măsurile recomandate în asemenea situații privesc următoarele: posibilitatea folosirii la domiciliu a echipamentelor necesare desfășurării activității (în măsura în care acestea nu pot fi luate de către salariați în mod direct, se recomandă să fie avută în vedere livrarea lor), susținerea și încurajarea relațiilor de comunicare cu superiorul și cu colegii, flexibilitate în ceea ce privește orele de lucru sau stabilirea unor bariere clare între timpul petrecut acasă în cadrul activității profesionale și timpul liber.

 

Elementele enumerate mai sus cu titlu de exemplu trebuie îmbinate într-un mod armonios astfel încât să se poată păstra un echilibru în ceea ce privește sănătatea tuturor și  continuarea activității, astfel încât să se prevină orice eventuale consecințe extrem de periculoase ce pot apărea în legătură cu sistemul medical.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *