Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Modificări ale legislației privind asociațiile și fundațiile

Recent, a fost modificată legislația care reglementează înființarea si funcționarea asociațiilor și fundațiilor, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 26/2000.

Modificările sunt benefice, apreciem, întrucât ele vin să facă mai suple procedurile ce vizează organizațiile non-guvernamentale (ONG), în același timp aliindu-se cu noile prevederilor în materia societăților (Legea nr. 31/1990).

Ca atare, în acest articol vom prezenta cele mai importante modificări ale ordonanței, analizând, unde este cazul, efectele și impactul noii variante de legiferare.

 

Eliminarea actului constitutiv

O primă modificare este eliminarea actului constitutiv, în sensul că el nu va mai trebui să existe ca un înscris independent. Cu toate acestea, elementele pe care le-ar fi conținut actul constitutiv se transferă către statut. De asemenea, pe lângă elementele reunite ale actului constitutiv și ale statutului in reglementarea anterioară, statutul „reunit” va conține și elemente privind categoriile de resurse patrimoniale, atribuțiile organelor conducătoare, procedura de desemnare a board-ului, precum și destinația bunurilor, odată cu eventuala dizolvare.

 

Încheierea statului sub semnatură privată

În vechea reglementare, documentele de înființare trebuiau încheiate, fie în formă autentică, fie atestate de avocat. În noua reglementare, această condiție a fost eliminată, ușurând cu mult procedura de înființare a unei entități de tip ONG.

Rămâne desigur excepția încheierii statutului în formă autentică în situația în care patrimoniul inițial conține bunuri imobile.

 

Patrimoniul inițial

Anterior, asociatiile si fundatiile aveau obligația de a deține și a face dovada existenței unui patrimoniu inițial, care trebuia menținut cel puțin la minimul legal pe toată perioada de funcționare.

Conform noilor modificări, asociațiile nu mai au obligația de a depune dovada patrimoniului inițial, excepție făcând cazurile în care acesta conține bunuri imobile. De asemenea, a fost eliminată obligația de ca patrimoniul inițial al asociației să aibă o valoare minimală.

Pe de altă parte, fundația,  de plano, trebuie să aibă un patrimoniu inițial care să fie în valoare de cel puțin echivalentul a 10 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată (cu mult redus față de  vechea reglementare).

Prin excepție, fundațiile al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin de două ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

 

Declarația privind beneficiarul real în cazul entităților formate doar din persoane fizice

În ceea ce priveste asociațiile și fundațiile constituite doar din persoane fizice, prin modificarea adusă de Legea nr. 276/2020, a fost eliminată complet obligația de a depune declarația privind beneficiarul real, cu condiția ca persoanele care figurează în calitate de membri asociați să aibă calitatea de beneficiari.

 

Acordul vecinilor

O altă modificare salutară este și eliminarea obligativității de a obține acordul privind sediul entității, cu condiția de a nu exista activitate la sediu, sens în care trebuie trebuie depusă o declarație prin care să se declare lipsa activității.

 

Concluzii

Cu siguranță, noile modificări în materia ONG-urilor sunt de bun augur. Apreciem că acestea vor încuraja  cetățenii să facă apel la propriul drept de asociere, prin modificarea legislativă fiind înlesnite, atât procesul de înființare, dar și funcționarea efectivă.

 

Av. Alexandru Teodorescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *