Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Modificări legislative importante în privința punerii în executare a titlurilor executorii

În Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Legea a intrat în vigoare la data de 11 septembrie 2020, urmând ca în termen de 3 luni de la momentul intrării în vigoare a prezentei legi să fie emis ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz şi instrucţiunilor de completare a acestora, iar în termen de 6 luni să se adopte, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară.

Aceasta nouă lege, respectiv Legea 196/2020 aduce o serie de schimbări substanțiale  cu privire la modalitatea de publicitate mobiliară, în special în privința procesului de  organizare și de stabilire a atribuțiilor Autorității de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară, și cu precădere în privința organizării operatorilor autorizați să realizeze înregistrări în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

Cu toate acestea, una dintre cele mai importante modificări aduse Legii nr.297/2018 se referă la inserarea unei noi condiții pentru punerea în executare a titlurilor executorii valabil încheiate, și anume, înregistrarea acestora în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

Potrivit noilor modificari legislative textul art. 4 alin. (3) din Legea nr.197/2018 în prezent are următorul conținut:

„(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru”.

Această nouă condiție va aduce o serie de probleme în practică în condițiile în care lipsesc norme similare din codul de procedură civilă, si nici nu există o enumerare limitativă a acestor acte posibil impactate de această prevedere.

Totodată, mergând mai departe cu interpretarea noilor prevederi legale vom considera necesitatea înregistrării  în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a tuturor titlurilor executorii, indiferent dacă în cadrul legii speciale de reglementare a respectivului act, este sau nu prevăzută această obligație de publicitate și de executorialitate.

Putem enumera cu titlu exemplificativ contractele de credit, biletele la ordin, cambia și cecul, contractele de leasing, contractele de închiriere, și chiar contractele de asistență juridică pe care clienții le încheie cu avocații și cărora legea le atribuie caracterul de titlu executoriu. Desigur in cazul acestui ultim tip de contract problema este evidentă atâta timp cât este esențialmente confidențial și ar fi incompatibil cu publicitatea pe care o presupune Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

Pentru a înțelege cadrul mai larg al acestei discuții, facem precizarea că începând cu data de 11 septembrie 2020 înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară trebuie realizată chiar dacă legea specială care reglementează actul nu prevede expres că trebuie îndeplinite formalități de publicitate pentru acel act.

Astfel, spre exemplu, biletul la ordin este reglementat de Legea nr. 58/1934, lege care prevede că biletul la ordin este titlu executoriu, fără a face vorbire de îndeplinirea vreunei formalități de publicitate.

În contextul modificărilor aplicabile începând cu 11.09.2020, înainte să puteți pune în executare biletul la ordin, acesta va trebui înscris în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, în caz contrar instanța de judecată nu va încuviința executarea silită în baza respectivului bilet la ordin.

Pe de altă parte, art. 641 din Codul de procedură civilă  prevede că înscrisurile sub semnătură privată nu mai pot fi titluri executorii decât dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.

Menționăm faptul că acest Registru Național de Publicitate Mobiliară, denumit până în 2018 „Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare” sau AEGRM, este un registru public, structurat pe persoane și bunuri, care îndeplinește 2 funcții:

–  de evidență a priorității creditorilor în caz de executare silită;

– de publicitate a actelor și operațiunilor juridice pentru care legea prevede necesară îndeplinirea formalitățile de publicitate, cum ar fi: cesiuni de creanță, ipoteci mobiliare,  contracte de garanţie, de locaţiune, sechestre asigurătorii etc.

Concluzionând, considerăm că vor exista probleme legate de modalitatea de punere în executare a titlurilor executorii precum și probleme legate de aplicarea în timp a modificărilor legislative ținând cont de diversitatea situațiilor practice motiv pentru care recomandăm să realizați înscrierea în Registru Național de Publicitate Mobiliară cel mai târziu înainte de a cere executarea silită.

Avocat Alexandra Florescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!