Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Etapele dizolvării unui SRL

Încetarea definitivă a activității unei companii (vom avea în vedere cazul unei societăti cu răspundere limitată ai căror asociați/asociat unic aprobă hotărârea/decizia de dizolvare) presupune parcurgerea a doua etape, desfasurate pe o perioada de timp considerabilă. În concret, închiderea unei companii(SRL) presupune dizolvarea, lichidarea și radierea din evidențele Registrului Comertului. Conform art. 235 din legea...

Modificarea procedurilor de raportare în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)

Procedurile obligatorii de urmat în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) urmează să fie modificate si completate prin adoptarea a două acte normative ce vor intra în vigoare începand cu data de 7 noiembrie 2023 (Ordinul nr. 191/2023, publicat în 10 iulie 2023, și Ordinul nr. 215/2023, publicat în...

Procedura pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații de concediu medical

Procedura legala la care trebuie sa apeleze companiile din Romania pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații de concediu medical Cadrul legal ce reglementează procedura de rambursare a sumelor avansate de angajatori cu titlu de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, care se suporta din bugetul Fondului Național Unic de asigurări Sociale de Sănătate, îl regăsim în...

Cum se infiintează o sucursală în Romania pentru o societate cu sediul în străinătate?

Legislația romană prevede că sucursala este un dezmembrământ fără personalitate juridică a unei societății (conform art.43 din Legea nr.31/1990), astfel încât nu beneficiază de un patrimoniu propriu, distinct de cel al societății mamă, care să poată fi supus procedurii insolvenței separat de patrimoniul societății mamă. Prin urmare, toate datoriile înregistrate în urma activității comerciale desfășurată...

Noul beneficiu extrasalarial cu taxare favorabilă

Noul beneficiu extrasalarial cu taxare favorabilă – abonamente de sport, recuperare sau terapie Legea 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal instituie un nou tip de beneficiu extrasalarial pentru angajați ce poate fi acordat de angajator sub formă de abonament pentru utilizarea facilităților sportive iar acest beneficiu nu este  supus taxării,...

Practicile comerciale neloiale reglementate de Legea nr. 81/2022

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 363 din data de 12.04.2022, a fost publicată Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (”Legea nr. 81/2022”) care transpune prevederile Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre...

Cum funcționează relația dintre francizor și francizat?

Conform prevederilor legale din O.G. nr.52/1997 (legea cadru ce stabilește regimul juridic aplicabil relațiilor de franciză), scopul urmarit de francizor in cadrul ansamblului de relații dezvoltate cu beneficiarii unei francize este acela de a promova tehnologii, produse sau servicii, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu.

Noile modificări legate de procedurile de înregistrare a societăților

Legea nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului va intra în vigoare la 26 noiembrie 2022. Noutatea principală este reprezentată de serviciile digitale puse la dispoziție de Registrul Comerțului în ceea ce privește procesul de constituire online a societăților, atât încheierea actului...

error: Conținut protejat!!